06/08/2015

Workshop February 25th - Larix.

Workshop van 25 februari  - Larix.

DSCF3640.JPG

The Larix has resided too long in this training pot.

De Larix zit al wat te lang in deze trainingspot. 

DSCF3737.JPG

Because of waiting too long, things went wrong near the root base and therefore drastic measurements are required here.

Door het te lang wachten is het aan de wortelvoet fout gegaan en moeten er drastische ingrepen gebeuren.

DSCF3741.JPG

This tree has been prepared and pre-styled to become a bunjin eventually, so we need lesser branches with more character and a round, flat pot.

Deze boom is voorgevormd om later een bunjin te worden, dus minder takken met meer karakter en in een ronde lage pot.

DSCF3764.JPG

Preparing underneath the roots.

De voorbereidingen aan de wortels onderaan.

DSCF3761.JPG

Preparations on top.

Voorbereiding bovenaan.

DSCF3763.JPG

Compact clod.

Compacte kluit.

DSCF3832.JPG

One more growing season in this big pot to complete  the work on the compact clod and next spring there will be a restyling and reduction and a matching pot.

Nog één groeiseizoen in de grote pot voor de afwerking van de compacte kluit en volgend voorjaar restyling en verkleining en aanpassing pot.

The comments are closed.