04/21/2015

Just another day in our bonsai nursery - 2.

DSCF5685.JPG

 

 

Again, help from some of my students.

Terug hulp van enkele leerlingen.

DSCF5714.JPG

DSCF5718.JPG

DSCF5737.JPG

DSCF5741.JPG

DSCF5780.JPG

DSCF5925.JPG

DSCF5930.JPG

DSCF5931.JPG

DSCF5938.JPG

DSCF5953.JPG

DSCF5955.JPG

Ezomatsu - Picea jezoensis.

DSCF5961.JPG

Juniperus procumbens, very nice midsize bonsai for sale.

Juniperus procumbens, zeer mooie midsize te koop.

DSCF5965.JPG

DSCF5992.JPG

DSCF6018.JPG

Zelkova, natural broom stijl.

Zelkova, natuurlijke bezemstijl.

DSCF6038.JPG

DSCF6046.JPG

This Juniperus procumbens can raise  to “exhibition level” next summer. It already has very good foliage quality ready to develop even further.

Deze Juniperus procumbens kan tijdens komende zomer op "exhibition level" gebracht worden. Reeds zeer goede loofkwaliteit om op verder te bouwen.

DSCF6101.JPG

DSCF6102.JPG

DSCF6108.JPG

DSCF6125.JPG

The last Black Pine grown from seed here in our nursery about 20 years ago.

De laatste zwarte Den uit zaad opgekweekt in onze kwekerij ongeveer 20 jaar geleden.

DSCF6131.JPG

DSCF6138.JPG

DSCF6152.JPG

DSCF6224.JPG

Pinching Maples.

Acers nijpen.

DSCF6160.JPG

DSCF6162.JPG

DSCF6170.JPG

The foliage quality of the maples in the bonsai garden wasn’t very good. Too many variations in temperature between cold nights and warm days has led to very irregular growth and even halt of growth as well. To the rescue: all the trees back inside  to provide them with warmer nights. In all of my 35 years of bonsai this was the first time that I brought the maples into open air so soon. I did this mainly for reasons of letting them enter the season at a slower pace. But there are too many fluctuations in temperature in our regions. What a tough lesson, still at my age.

De loofkwaliteit van de Esdoorns in de bonsaituin was niet zo goed. Teveel temperatuur verschil tussen koude nachten en warme dagen resulteerden in een zeer onregelmatige uitgroei met veel groeistops. Alarm alles terug naar binnen voor warmere nachten. Dit was de eerste maal in mijn meer dan 35 jarige loopbaan dat ik zo vroeg op het seizoen Esdoorns buiten zette. De reden was om ze langzamer op gang te laten komen. Daarvoor zijn er teveel temperatuurschommelingen in onze streken. Wat een zware les en dit op mijn leeftijd.

DSCF6175.JPG

Cryptomeria.

 

 

The comments are closed.