06/11/2015

Workshop February 25th - Pinus parviflora.


Workshop van 25 februari  - Pinus parviflora.

DSCF3684.JPG

Things started to change fort his little pine about five years ago. It was just a thin commercial mass production tree with some faulty roots and a classical “moyogi” curve.

Een vijftal jaar geleden begon voor dit Pinusje zijn verandering. Het was een dun commercieel serieboompje met wat foutieve wortels en de klassieke "moyogi" bocht.

DSCF3950.JPG

This little tree was taken out of its pot and was transferred in another one, an ample cascade pot while the inclination was altered. After that it was wired a few times towards the half-cascade style. Today it is scheduled for another repotting.

Dit boompje werd toen uit zijn klein potje gehaald en, in een andere helling, in een veel te grote half-cascade pot geplant. Daarna een paar keer doorbedraad naar de half-cascade stijl. Nu volgt een grondige verpotting.

DSCF3987.JPG

The root base as well the whole tree has quadrupled in size. Now we will prune it, thin it out and we’ll pluck it before wiring it again in order to style it furthermore in detail.

Zowel wortelbasis als de gehele boom zijn verviervoudigd in volume. Nu gaan we terug uitsnoeien, uitdunnen en plukken om daarna te bedraden en door te vormen.

DSCF3997.JPG

Initially we were aiming for sho-hin, which is still possible but a chu-hin  now becomes part of the possibilities.

Het was de bedoeling een stevige sho-hin neer te zetten, wat nog kan, maar een chu-hin wordt niet uitgesloten.

DSCF4019.JPG

After it has been pruned  a rather heavy wiring is applied so that we can obtain an end result as compact as possible. This is the final phase in a project turning  a lesser start plant into a really good one. The second phase of this project begins  i.e. turning this good start plant into a beautiful small bonsai.

Uitgesnoeid en nu komt een vrij stevige bedrading om zo compact mogelijk te eindigen. Dit is het einde van het project om van een minder goede startplant een zeer goede startplant te maken. Nu begint het tweede deel van het project; van deze goede startplant een mooie kleine bonsai maken.

 

 

The comments are closed.