06/03/2015

Last Friday 's workshop - Pinus parviflora.

Workshop van afgelopen vrijdag - Pinus parviflora.

DSCN1492.JPG

This tree showed little signs of powerful growth.

Deze boom vertoonde weinig krachtige groei.

DSCN1499.JPG

A repotting is still possible at the end of May provided that good care is taken into consideration.

Eind mei verpotten kan nog mits goede nazorgen.

DSCN1507.JPG

It is better to take action now because delaying until next  repotting season might prove to be too late for this tree.

We kunnen beter nu handelen want het volgend verpotseizoen kan het te laat zijn voor deze boom.

DSCN1608.JPG

The roots aren’t healthy and there’s no visible growth.

Wortels zitten niet gezond en vertonen geen groei.

DSCN1618.JPG

So in order to have this tree regain its growth we will perform a minimal repotting.

Om de boom snel terug aan de groei te krijgen doen we een minimale verpotting.

DSCN1668.JPG

Reason was a bad drainage (insufficient).

De reden was een slechte water afvoer (onvoldoende drainage).

DSCN1717.JPG

DSCN1759.JPG

A round pot for a good distribution of the root volume.

Een ronde pot voor goede verdeling van het wortelvolume.

DSCN1822.JPG

Another soil mix ratio and grain size should take care of the problem.

Een andere verhouding van de grondmengeling en andere korrelgrootte moeten hier het probleem oplossen.

DSCN1824.JPG

The comments are closed.