06/02/2015

Last Friday 's workshop - Quercus.

Workshop van afgelopen vrijdag - Quercus.

DSCN1958.JPG

DSCN2005.JPG

Beginning is easy.

Begin is gemakkelijk.

DSCN2011.JPG

It is more difficult to prune reliable and with a beautiful result. 

Mooi en botanisch verantwoord snoeien is iets moeilijker.

DSCN2076.JPG

And taking next season into account.

En rekening houden met volgend seizoen.

DSCN2092.JPG

Pruning and thinning out creating a nice balanced tree.

Mooi in balans en uitdunnend snoeien.

DSCN2093.JPG

 

 

The owner observes his tree meticulously.

 

 

 

Wordt nauwkeurig gevolgd door de eigenaar.

DSCN2094.JPG

And there’s a smile.

Er kan al een glimlach van af.

DSCN2095.JPG

 

Natulally grown” style, that’s how it looks now but it took more than 10 years to achieve this by pruning. Today, the tree has a nice ramifiction within its crown.

For this tree’s development see: http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2012/11/28/quercus-robur.html

 

"Natural grown" stijl, zo lijkt het wel maar hier is meer dan 10 jaar door snoei bijgestuurd. Nu heeft de boom een goede fijne vertakking binnenin de kruin.

Zie opbouw van deze boom: http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2012/11/28/quercus-robur.html

The comments are closed.