01/03/2016

Workshop February 28th 2015 - Ginkgo biloba.

Workshop van 28 februari 2015 - Ginkgo biloba.

DSCF4387.JPG

Ginkgo biloba, this is a project started from a garden plant.

Ginkgo biloba, dit is een project opgestart vanaf een tuinplant.

DSCF4416.JPG

There’s a good progress considering that Ginkgo isn’t exactly a variety to show quick results.

De opbouw verloopt goed zelfs al is Ginkgo geen soort die snel resultaten geeft.

DSCF4420.JPG

We prune for more inner budding and at the same time keep the proportions of the image of a 80 to 100 year old Ginkgo.

We snoeien naar  meer binnenknoppen en houden de proportie aan van het  imago van een 80 à 100 jarige Ginkgo.

DSCF4441.JPG

The remaining buds will activate underlying ones  this summer.

De overblijvende knoppen moeten deze zomer nieuwe achterliggende knoppen meetrekken.

DSCF4503.JPG

We deal with the root development as well and we’ll let all remain for a few more years in this over-sized project pot.

Eveneens wortelopbouw wordt aangepakt en alles blijft nog enkele jaren verder in de te grote project pot.

 

Van deze ongeveer 20 jaar oude startplanten worden er uit onze kwekerij gerooid en opgepot. Deze Ginkgo startplanten worden vanaf 16 januari aan zeer interessante prijzen aangeboden: 125€, 150€, 175€, 250€.

 

The comments are closed.