01/05/2016

Workshop February 28th 2015 - Acer palmatum.


Workshop van 28 februari 2015 - Acer palmatum.

DSCF4614.JPG

Almost all of our students who attend the workshops begin with new projects every year. This Acer palmatum is a tree that has been cultivated and prepared as start plant. It has then been selected as a project tree for a small size.

Bijna iedereen die bij ons workshops volgt start jaarlijks nieuwe projecten op. Deze Acer palmatum is een door ons voorgekweekte startplant en daarna uitgeselecteerd als projectboom voor een kleine maat.

DSCF4643.JPG

After it has been pruned out and wired, and after staying in a large pot for two years already, this trees qualities begin to stand out.

Na uitsnoeien, bedraden en nu reeds 2 jaar in een grote pot beginnen de kwaliteiten in deze boom sterker te worden.

DSCF4719.JPG

The root base is improving and the whole root clod has been well prepared and observed. 

De wortelvoet is op goede weg en de ganse wortelkluit is goed voorbereid en opgevolgd.

DSCF4720.JPG

If you’d like to start with similar material on our workshop, ask for it. These trees have had extra preparations. The top will be completely removed next year. This is going to become a tree within the smaller sizes. Again a tree that, along with a lot of others, will be mistaken for Japanese import in a few years. NO WAY, IT IS MADE IN BELGIUM.

Wil je met dergelijk materiaal starten op onze workshops, vraag ernaar, deze bomen hebben extra voorbereidend werk gekregen. De top wordt volgend jaar volledig weggenomen. Dit wordt een boom binnen de kleine maten. Terug één van de reeds vele bomen waarvan de toeschouwers binnen enkele jaren zullen denken dat het import materiaal uit Japan is. "NO WAY IT IS MADE IN BELGIUM".


 

The comments are closed.