06/27/2015

Bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai ...for Sale @ Bonsai Center Ginkgo - 1.

We always have a very large stock of bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai, starters material ...for Sale @ our Bonsai Center Ginkgo.

We hebben altijd een ruime stock aan bonsai, pré-bonsai, yamadori, planten voorbereid voor bonsai, allerhande startmateriaal te koop in ons Bonsai Center Ginkgo.

An overview - part 1.

Een Overzicht - deel 1.

DSCN4580.JPG

DSCN4581.JPG

DSCN4582.JPG

DSCN4583.JPG

DSCN4584.JPG

DSCN4586.JPG

DSCN4587.JPG

DSCN4588.JPG

DSCN4589.JPG

DSCN4590.JPG

DSCN4591.JPG

DSCN4592.JPG

DSCN4593.JPG

DSCN4594.JPG

DSCN4595.JPG

DSCN4596.JPG

DSCN4597.JPG

DSCN4598.JPG

DSCN4599.JPG

DSCN4600.JPG

 

 

The comments are closed.