06/28/2015

Bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai ...for Sale @ Bonsai Center Ginkgo - 2.

We always have a very large stock of bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai, starters material ...for Sale @ our Bonsai Center Ginkgo.

We hebben altijd een ruime stock aan bonsai, prébonsai, yamadori, planten voorbereid voor bonsai, allerhande startmateriaal te koop in ons Bonsai Center Ginkgo.

An overview - part 2.

Een Overzicht - deel 2.

DSCN4601.JPG

DSCN4602.JPG

DSCN4603.JPG

DSCN4604.JPG

DSCN4605.JPG

DSCN4606.JPG

DSCN4607.JPG

DSCN4608.JPG

DSCN4609.JPG

DSCN4611.JPG

DSCN4614.JPG

DSCN4615.JPG

DSCN4616.JPG

DSCN4617.JPG

DSCN4618.JPG

DSCN4619.JPG

DSCN4620.JPG

DSCN4621.JPG

DSCN4622.JPG

DSCN4623.JPG

 

The comments are closed.