06/30/2015

Workshop Friday 19th of June - Zelkova serrata.

Workshop van vrijdag 19 juni - Zelkova serrata.

DSCN3238.JPG

DSCN3240.JPG

Japanese Elm.

Japanse Olm.

DSCN3249.JPG

Zelkova root base in progress.

Zelkova wortelvoet in opbouw.

DSCN3270.JPG

Start of a new Zelkova project.

Opstart van een nieuw Zelkova project.

DSCN3279.JPG

DSCN3308.JPG

DSCN3311.JPG

DSCN3318.JPG

DSCN3354.JPG

DSCN3373.JPG

This Zelkova project has been started and it will be checked and observed twice a year. Next spring we’ll work further on the root system and we’ll repot it into a first training pot. Within two years we’ll raise the level of this 15 year old chunk and we’ll turn it into a rare start plant that, from then on, will be pruned for about three years into a tree that may be seen. Remember that we harvest that what we sow; we start with projects and end up with unique bonsai.

Dit Zelkova chu-hin project is nu opgestart en zal twee maal per jaar worden opgevolgd. Volgend voorjaar worden de wortels en de wortelvoet bewerkt en verbeterd samen met verpotten naar de eerste trainingspot. Deze 15 jaar oude Zelkova klomp zal binnen de 2 jaar een zeldzame startplant zijn die vanaf dan met een korte termijn project van ongeveer 3 jaar tot toonbare boom zal getrimd worden. Onthou goed wie projecten opstart zal unieke bonsai oogsten. 

06/29/2015

Bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai ...for Sale @ Bonsai Center Ginkgo - 3.

We always have a very large stock of bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai, starters material ...for Sale @ our Bonsai Center Ginkgo.

We hebben altijd een ruime stock aan bonsai, prébonsai, yamadori, planten voorbereid voor bonsai, allerhande startmateriaal te koop in ons Bonsai Center Ginkgo.

An overview - part 3.

Een overzicht - deel 3.

 

DSCN4624.JPG

DSCN4625.JPG

DSCN4626.JPG

DSCN4628.JPG

DSCN4629.JPG

DSCN4630.JPG

DSCN4631.JPG

DSCN4632.JPG

DSCN4633.JPG

DSCN4634.JPG

DSCN4635.JPG

DSCN4636.JPG

DSCN4637.JPG

DSCN4638.JPG

DSCN4640.JPG

DSCN4641.JPG

DSCN4642.JPG

DSCN4643.JPG

DSCN4644.JPG

DSCN4645.JPG

 

06/28/2015

Bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai ...for Sale @ Bonsai Center Ginkgo - 2.

We always have a very large stock of bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai, starters material ...for Sale @ our Bonsai Center Ginkgo.

We hebben altijd een ruime stock aan bonsai, prébonsai, yamadori, planten voorbereid voor bonsai, allerhande startmateriaal te koop in ons Bonsai Center Ginkgo.

An overview - part 2.

Een Overzicht - deel 2.

DSCN4601.JPG

DSCN4602.JPG

DSCN4603.JPG

DSCN4604.JPG

DSCN4605.JPG

DSCN4606.JPG

DSCN4607.JPG

DSCN4608.JPG

DSCN4609.JPG

DSCN4611.JPG

DSCN4614.JPG

DSCN4615.JPG

DSCN4616.JPG

DSCN4617.JPG

DSCN4618.JPG

DSCN4619.JPG

DSCN4620.JPG

DSCN4621.JPG

DSCN4622.JPG

DSCN4623.JPG

 

06/27/2015

Bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai ...for Sale @ Bonsai Center Ginkgo - 1.

We always have a very large stock of bonsai, pre bonsai, yamadori, plants prepared for bonsai, starters material ...for Sale @ our Bonsai Center Ginkgo.

We hebben altijd een ruime stock aan bonsai, pré-bonsai, yamadori, planten voorbereid voor bonsai, allerhande startmateriaal te koop in ons Bonsai Center Ginkgo.

An overview - part 1.

Een Overzicht - deel 1.

DSCN4580.JPG

DSCN4581.JPG

DSCN4582.JPG

DSCN4583.JPG

DSCN4584.JPG

DSCN4586.JPG

DSCN4587.JPG

DSCN4588.JPG

DSCN4589.JPG

DSCN4590.JPG

DSCN4591.JPG

DSCN4592.JPG

DSCN4593.JPG

DSCN4594.JPG

DSCN4595.JPG

DSCN4596.JPG

DSCN4597.JPG

DSCN4598.JPG

DSCN4599.JPG

DSCN4600.JPG

 

 

06/26/2015

Juniperus chinensis literati.

DSCN2974.JPG

DSCN2978.JPG

DSCN2983.JPG

DSCN2991.JPG

DSCN3000.JPG

DSCN3001.JPG

DSCN3008.JPG

06/25/2015

Pinus sylvestris.

Pre styling.

DSCN3080.JPG

DSCN3081.JPG

DSCN3085.JPG

DSCN3086.JPG

DSCN3120.JPG

DSCN3122.JPG

DSCN3133.JPG

DSCN3145.JPG

DSCN3159.JPG

DSCN3165.JPG

DSCN3168.JPG

DSCN3182.JPG

DSCN3210.JPG

DSCN3212.JPG

DSCN3762.JPG

DSCN3768.JPG

Larix_Christophe H (116).JPG

 

06/24/2015

Pinus mugo.

 

A mugo Pine, initially styled 12 years ago, now ready for a next, more thorough styling.

Pinus mugo, 1 styling was 12 jaar geleden, nu volgt een doorvorming.

DSCN3011.JPG

DSCN3012.JPG

DSCN3013.JPG

DSCN3014.JPG

DSCN3015.JPG

DSCN3823.JPG

DSCN3798.JPG

DSCN3785.JPG

DSCN3830.JPG

 

06/23/2015

Juniperus rigida.

DSCN3042.JPG

DSCN3045.JPG

DSCN3074.JPG

DSCN3071.JPG

DSCN3076.JPG

DSCN3078.JPG

06/22/2015

New arrivals of yamadori from late September on-2.

Nieuwe aanvoer van yamadori vanaf eind september -2.


A few examples.

Een greep uit het assortiment.

 

20150618_120230_resized.jpg

20150618_121349_resized.jpg

20150618_121900_resized.jpg

20150618_122037_resized.jpg

20150618_122404_resized.jpg

20150618_122543_resized.jpg

20150618_122647_resized.jpg

 

06/21/2015

New arrivals of yamadori from late September on-1.

Nieuwe aanvoer van yamadori vanaf eind september -1.


A few examples.

Een greep uit het assortiment.

20150603_123848_resized.jpg

20150618_112629_resized.jpg

20150618_112712_resized.jpg

20150618_112917_resized.jpg

20150618_113142_resized.jpg

20150618_113243_resized.jpg

20150618_113400_resized.jpg

20150618_114105_resized.jpg

 

06/20/2015

Satsuki Azalea.

DSCN3035.JPG

 
 

DSCN3037.JPG

DSCN3039.JPG

DSCN3063.JPG

DSCN3065.JPG

Pruned before growing season. Compact proportions have already been achieved. Next fall we’ll apply another wiring on the old as well as on the newly grown branches. Another ”grown” and “made in Belgium” Satsuki Azalea.

Gesnoeid voor het groeiseizoen. Compacte proporties zijn bereikt.  In het najaar nog een bedrading inclusief de nieuwe groei. Nog een "grown" en "made in Belgium" Satsuki Azalea.

06/19/2015

Garden plants.

DSCN1214.JPG

DSCN1216.JPG

DSCN1220.JPG

DSCN1223.JPG

DSCN1224.JPG

DSCN1228.JPG

DSCN1234.JPG

DSCN1237.JPG

DSCN1362.JPG

06/18/2015

Workshop February 25th - Pinus mugo.

Workshop van 25 februari  - Pinus mugo.

DSCF3643.JPG

After bending the main branches in a compact manner.

Na het compact plooien van de hoofdtakken.

DSCF3724.JPG

Angle of inclination and repotting

Inplantingshoek en verpotting.

DSCF3802.JPG

In order to produce good mycorrhiza “Natural Compost” is added to the soil mixture. This will be supplied in Summer together with the nutrition on a monthly base.

Voor een goede mycorrhiza aanmaak wordt "Natural Compost" bij de grondmengeling gevoegd. Dit wordt in de zomer bij de voeding maandelijks toegediend.

DSCF3837.JPG

This pre-shape will become the base for a Mugo half cascade styling.

Deze pre vorm zal volgend seizoen de basis zijn voor een Mugo half cascade styling.

06/17/2015

Workshop February 25th - Juniperus sabina.

Workshop van 25 februari  - Juniperus sabina.

DSCF3651.JPG

Juniperus sabina is brought in for a first repotting.

Juniperus sabina wordt aangebracht voor een eerste verpotting.

DSCF3960.JPG

Good quality root ball.

Zeer goede wortelkluit.

DSCF4011.JPG

New inclination.

Nieuwe helling.

06/16/2015

Workshop February 25th - Ginkgo biloba.

Workshop van 25 februari  - Ginkgo biloba.

DSCF3632.JPG

A Ginkgo biliba garden plant begins its training for bonsai. A few year ago this tree was still over 3 m high.

Ginkgo biloba tuinplant wordt opgestart voor bonsai. Enkele jaren geleden was deze boom nog meer dan 3m hoog.

DSCF3658.JPG

With every repotting the roots are made more compact.

Bij iedere verpotting worden de wortels compacter gemaakt.

DSCF3693.JPG

The mother plant’s root base.

De wortelbasis van de moederplant.

DSCF3706.JPG

A large wooden, fairly superficial crate yet indicates that this project requires a lot of growth.

Een grote houten kist,vrij ondiep, voorspeld reeds dat dit project veel groei vraagt.

DSCF3829.JPG

This example was grafted in April and the upper part will already be removed by October. The lower part will become a chu-hin start plant.

Dit exemplaar is in april gemarcotteerd en het bovendeel zal reeds in oktober worden weggehaald. Het onderste gedeelte wordt een chu-hin startplant.

06/15/2015

Workshop February 25th - Chamaecyparis.

 Workshop van 25 februari 2015 - Chamaecyparis.

DSCF3633.JPG

This example was styled more than 10 years ago coming from an old garden plant during one of our workshops.

Dit exemplaar is meer dan 10 jaar geleden vanaf een oude tuinplant gestijld tijdens een workshop.

DSCF3753.JPG

This is one of the trees that I have planned to follow up more intensively next season. Some trees do not progress enough after 10 years. Most of the time the pruning techniques haven’t evolved with the further development of a tree and so nothing really spectacular happens anymore. Next summer we’ll work on this one more intensively twice and we are going to adjust the nutritional schedule. Here we aim for finer and more ramificated foliage.

Dit is één van de bomen die ik aangewezen heb om intensiever te volgen het komende seizoen. Sommige bomen maken te weinig progressie na een 10-tal jaar. De snoeitechnieken worden meestal niet meer aangepast aan de verdere ontwikkelingen en er veranderd niet echt nog iets spectaculairs. Deze boom gaan we komende zomer 2 maal intensiever bewerken en we gaan het voedingsschema aanpassen. Het doel is fijner en nog meer vertakt loof.

06/14/2015

Workshop February 25th - Quercus suber.

Workshop van 25 februari  - Quercus suber.

DSCF3846.JPG

New project. Starting up a cork-oak (Quercus suber).

Nieuw project. Opstarten van een kurkeik.

DSCF3937.JPG

First thinning out, then wiring.

Na het uitsnoeien komt het bedraden.

DSCF4007.JPG

The project will be planted in a large pot on a more suitable mixture for our climate. Within a few years we’ll have ourselves a well prepared potential bonsai, a Potensai.

Daarna komt het project in een grote pot op een meer aangepast mengsel voor ons klimaat. Binnen enkele jaren hebben we een goed voorbereide potentiële bonsai of Potensai.

06/13/2015

"One to One" workshop.

DSCN2777.JPG

DSCN2780.JPG

Pinus thunbergii.

DSCN2783.JPG

Potentilla fructicosa.

DSCN2796.JPG

DSCN2799.JPG

DSCN2815.JPG

DSCN2816.JPG

DSCN2821.JPG

DSCN2828.JPG

DSCN2824.JPG

DSCN2839.JPG

DSCN2857.JPG

06/12/2015

Workshop February 25th - Pinus sylvestris.

Workshop van 25 februari  - Pinus sylvestris.

DSCF3646.JPG

Initial repotting.

Voor eerste verpotting.

DSCF3852.JPG

During the unraveling we decide how far we can go into the chunk.

Tijdens het losmaken wordt beslist hoe ver we kunnen gaan tijdens een verpotting.

DSCF3893.JPG

Next repotting withing two years for further development of the root ball.

Volgende verpotting binnen 2 jaar voor de verdere opbouw van de wortelkluit.

06/11/2015

Workshop February 25th - Pinus parviflora.


Workshop van 25 februari  - Pinus parviflora.

DSCF3684.JPG

Things started to change fort his little pine about five years ago. It was just a thin commercial mass production tree with some faulty roots and a classical “moyogi” curve.

Een vijftal jaar geleden begon voor dit Pinusje zijn verandering. Het was een dun commercieel serieboompje met wat foutieve wortels en de klassieke "moyogi" bocht.

DSCF3950.JPG

This little tree was taken out of its pot and was transferred in another one, an ample cascade pot while the inclination was altered. After that it was wired a few times towards the half-cascade style. Today it is scheduled for another repotting.

Dit boompje werd toen uit zijn klein potje gehaald en, in een andere helling, in een veel te grote half-cascade pot geplant. Daarna een paar keer doorbedraad naar de half-cascade stijl. Nu volgt een grondige verpotting.

DSCF3987.JPG

The root base as well the whole tree has quadrupled in size. Now we will prune it, thin it out and we’ll pluck it before wiring it again in order to style it furthermore in detail.

Zowel wortelbasis als de gehele boom zijn verviervoudigd in volume. Nu gaan we terug uitsnoeien, uitdunnen en plukken om daarna te bedraden en door te vormen.

DSCF3997.JPG

Initially we were aiming for sho-hin, which is still possible but a chu-hin  now becomes part of the possibilities.

Het was de bedoeling een stevige sho-hin neer te zetten, wat nog kan, maar een chu-hin wordt niet uitgesloten.

DSCF4019.JPG

After it has been pruned  a rather heavy wiring is applied so that we can obtain an end result as compact as possible. This is the final phase in a project turning  a lesser start plant into a really good one. The second phase of this project begins  i.e. turning this good start plant into a beautiful small bonsai.

Uitgesnoeid en nu komt een vrij stevige bedrading om zo compact mogelijk te eindigen. Dit is het einde van het project om van een minder goede startplant een zeer goede startplant te maken. Nu begint het tweede deel van het project; van deze goede startplant een mooie kleine bonsai maken.

 

 

1 2 Next