08/09/2015

Summer - 4.

Zomer - 4.

DSCN6005.JPG

As in certain varieties, like Larix and Maples, most of the important maintenance is already behind us. We just let those trees mature further on.

Voor soorten zoals Larix en Esdoorn bv zijn de meeste en belangrijkste werkzaamheden achter de rug. Deze bomen laten we afrijpen.

DSCN6006.JPG

Some pines have obtained nice results regarding fine ramification, they are due for plucking later on this summer.

Bij bepaalde Pinussen zijn goede resultaten qua fijne vertakkingen geboekt, deze worden pas in de nazomer uitgeplukt.

The comments are closed.