08/27/2015

Acer buergerianum.

DSCN6450.JPGThis tree showed signs of weakening during last spring. It was then decided not to maintain it intensively.

In het voorjaar was deze boom  verzwakt. Er werd beslist om niet intensief te onderhouden.

DSCN6452.JPG

All is ready to be pruned now with the necessary branches to remain.

Alles kan nu gesnoeid worden met de nodige overblijvende takken.

DSCN6454.JPG

There will be a new top in the future that will develop further on for another three years.

De boom krijgt een nieuwe top voor de toekomst, deze zal nog drie jaar in opbouw blijven.

DSCN6455.JPG

New powerfully grown branches will be added to the weaker ones.

De zwakkere takken krijgen nieuwe jonge krachtige uitgegroeide takken toegevoegd.

DSCN6458.JPG

From next year on this tree will be regularly maintained with exception of the top. The latter still has to develop, it  will be styled and then it will mature furthermore. The time this process needs is estimated to be within 3 to 5 years. After that period, we’ll repot it in an adapted, oval flat tray. This is an interesting project, the tree is for sale.

Deze boom wordt vanaf volgend seizoen normaal onderhouden met uitzondering van de top. Deze zal worden bijgekweekt, gevormd en daarna verrijpt. Ingeschatte tijd 3 tot 5 jaar. Daarna wordt de boom in zijn aangepaste pot verpot, namelijk een ovale platte schaal. Dit is een interessant project, deze boom staat te koop.

The comments are closed.