08/31/2015

Pinus yamadori.

DSCN6736.JPG

DSCN6742.JPG

DSCN6743.JPG

DSCN6753.JPG

DSCN6754.JPG

DSCN6765.JPG

DSCN6780.JPG

DSCN6781.JPG

08/30/2015

Pinus thunbergii.

Own cultivated Pinus thunbergii start plant.

Pinus thunbergii zelfgekweekte startplant.

DSCN6508.JPG

DSCN6512.JPG

DSCN6513.JPG

DSCN6518.JPG

DSCN6527.JPG

DSCN6541.JPG

DSCN6545.JPG

DSCN6550.JPG

DSCN6555.JPG

DSCN6568.JPG

DSCN6567.JPG

08/29/2015

Juniperus sabina sho-hin.

DSCN6559.JPG

DSCN6561.JPG

DSCN6790.JPG

DSCN6792.JPG

DSCN6794.JPG

08/28/2015

Selling a tree.

We will happily advise you on your purchase.

Wij geven advies bij aankoop indien gewenst.

DSCN6699.JPG

DSCN6700.JPG

DSCN6705.JPG

DSCN6707.JPG

DSCN6717.JPG

DSCN6720.JPG

DSCN6723.JPG

 

08/27/2015

Acer buergerianum.

DSCN6450.JPGThis tree showed signs of weakening during last spring. It was then decided not to maintain it intensively.

In het voorjaar was deze boom  verzwakt. Er werd beslist om niet intensief te onderhouden.

DSCN6452.JPG

All is ready to be pruned now with the necessary branches to remain.

Alles kan nu gesnoeid worden met de nodige overblijvende takken.

DSCN6454.JPG

There will be a new top in the future that will develop further on for another three years.

De boom krijgt een nieuwe top voor de toekomst, deze zal nog drie jaar in opbouw blijven.

DSCN6455.JPG

New powerfully grown branches will be added to the weaker ones.

De zwakkere takken krijgen nieuwe jonge krachtige uitgegroeide takken toegevoegd.

DSCN6458.JPG

From next year on this tree will be regularly maintained with exception of the top. The latter still has to develop, it  will be styled and then it will mature furthermore. The time this process needs is estimated to be within 3 to 5 years. After that period, we’ll repot it in an adapted, oval flat tray. This is an interesting project, the tree is for sale.

Deze boom wordt vanaf volgend seizoen normaal onderhouden met uitzondering van de top. Deze zal worden bijgekweekt, gevormd en daarna verrijpt. Ingeschatte tijd 3 tot 5 jaar. Daarna wordt de boom in zijn aangepaste pot verpot, namelijk een ovale platte schaal. Dit is een interessant project, deze boom staat te koop.

08/26/2015

Pinus thunbergii, being cultivated.

 Pinus thunbergii in opkweek.

DSCN6396.JPG

DSCN6421.JPG

In this stage of development it is ready to be pruned.

Snoeirijp in deze fase van opbouw.

DSCN6407.JPG

DSCN6413.JPG

DSCN6416.JPG

Back budding.

"Back budding".

DSCN6431.JPG

Too many candles in one area.

Concentratie van teveel groeikaarsen.

DSCN6434.JPG

DSCN6444.JPG

After thinning out.

Na het uitdunnen.

DSCN6446.JPG

I’ll expect new back budding, and still this year.

Ik verwacht dit jaar nog achterliggende knoppen.

DSCN6448.JPG

Supply with plenty of nutrition one last time.

Nog één maal goed voeding geven.

08/25/2015

Juniperus Itoigawa.

DSCN6464.JPG

DSCN6468.JPG

DSCN6471.JPG

DSCN6472.JPG

DSCN6481.JPG

DSCN6488.JPG

DSCN6490.JPG

DSCN6495.JPG

08/24/2015

Juniperus rigida.

DSCN6307.JPG

Busy maintenance period for certain rigida.

Druk in het onderhoudsprogramma van bepaalde rigida's.

DSCN6317.JPG

Maximal outgrowth before plucking.

Maximale groei voor het plukken.

DSCN6362.JPG

After it has been carefully thinned out last month it is now ready to be plucked a first time.

Na heel grondig uitdunnen een maand geleden nu de eerste pluk.

DSCN6363.JPG

A very evenly growth.

Zeer gelijkmatige groei.

DSCN6364.JPG

The perfect length to start building upon.

De perfecte lengte om op te bouwen.

DSCN6366.JPG

DSCN6502.JPG

DSCN6507.JPG

DSCN6505.JPG

08/23/2015

Field grown production for next season - 5.

Vollegrond productie voor volgend seizoen - 5.

 

DSCN6359.JPG

Cedrus atlantica Glauca.

DSCN6361.JPG

Cedrus atlantica Glauca, same age, prepared for small size.

Cedrus atlantica Glauca, zelfde leeftijd maar voorbereid voor de kleinere maat.

DSCN6369.JPG

Very good Acer palmatum from mid size to big size.

Zeer goede Acer palmatum van middelgroot naar grote maat.

DSCN6377.JPG

DSCN6378.JPG

Wisteria sinensis.

DSCN6391.JPG

Vanaf midden september start het nieuwe seizoen. Wij zijn er klaar voor.

 

 

08/22/2015

Field grown production for next season - 4.

Vollegrond productie voor volgend seizoen - 4.

DSCN6347.JPG

DSCN6349.JPG

DSCN6351.JPG

Acer buergerianum.

DSCN6352.JPG

Perceel met 15 à 20 jarige pre bonsai

oa Juniperus parsonii, Quercus, Acer soorten, Zelkova...

DSCN6353.JPG

Ulmus Jacqueline Hillier.

DSCN6356.JPG

Stewartia "multiple trunks".

 

 

08/21/2015

Field grown production for next season - 3.

Vollegrond productie voor volgend seizoen - 3.

DSCN6336.JPG

Cedrus libanii.

DSCN6337.JPG

Juniperus parsonii 8 jaar, ideaal voor beginners.

DSCN6341.JPG

Wisteria & Cotoneaster.

DSCN6345.JPG

DSCN6346.JPG

Zelkova nire.

 

08/20/2015

Field grown production for next season - 2.

Vollegrond productie voor volgend seizoen - 2.

DSCN6296.JPG

DSCN6297.JPG

Ginkgo biloba.

 

DSCN6333.JPG

Acer Campestre 16 jaar.

DSCN6332.JPG

DSCN6329.JPG

Ulmus procera.

DSCN6326.JPG

Carpinus betulus.

DSCN6325.JPG

Acer campestre en Acer buergerianum.

 

08/19/2015

Field grown production for next season - 1.

Vollegrond productie voor volgend seizoen - 1.

DSCN6251.JPG

DSCN6266.JPG

DSCN6275.JPG

Acer p. deshoyo, Acer p. Kadsura, Acer p. Nomura.

DSCN6279.JPG

DSCN6280.JPG

DSCN6294.JPG

Larix.

 

 

08/18/2015

Taxus baccata.

DSCN6167.JPG

DSCN6175.JPG

DSCN6176.JPG

DSCN6183.JPG

DSCN6186.JPG

DSCN6206.JPG

The branch will be adjusted consistently and pulled towards its desired position.

Regelmatig zal de tak  worden bijgetrokken naar de gewenste positie.

DSCN6207.JPG

Branches now entering the next phase of development.

Volgende fase in de opbouw van de takken.

DSCN6211.JPG

DSCN6226.JPG

DSCN6229.JPG

Another two months of growth for this tree, August and September. After that, another wiring is due.

Nog twee groeimaanden , augustus & september, voor deze boom. Daarna kan er een volgende bedrading gebeuren.

08/17/2015

Summer - 12.

Zomer - 12.

DSCN6120.JPG

Very old Pinus pentaphylla on a natural stone.

Zeer oude Pinus pentaphylla in een natuursteen.

DSCN6125.JPG

A nice collection of chu-hin and mid-size this year. After 35 years I finally managed to get a collection together even though they were sold on a regular base.

Een mooie collectie chu-hin en mid-size dit jaar. Het is er na 35 jaar  toch nog van gekomen om een collectie te verzamelen ondanks er regelmatig verkocht werden.

DSCN6138.JPG

 

08/16/2015

Summer - 11.

Zomer - 11.

DSCN6113.JPG

DSCN6115.JPG

The mid-size, the chu-hin and sho-hin bonsai are really pampered in the shade garden this year.

De mid-size, chu-hin en sho-hin bonsai zijn dit jaar extra verwend in de schaduwtuin.

DSCN6116.JPG

Iwasaki's Carpinus, very beautifully developed.

Iwasaki's Carpinus heel mooi ontwikkeld.

08/15/2015

Summer - 10.

Zomer - 10.

DSCN6096.JPG

This Taxus cuspidata (on the right) in its full maturing stage has developed very well this year.

Deze Taxus cuspidata (rechts) in volle verrijpingsfase is dit jaar zeer goed ontwikkeld.

DSCN6101.JPG

Pinuls sylvestris bunjin showing very beautiful, fine ramification and small needles.

Pinus sylvestris bunjin zeer mooie fijne vertakking en kleine naalden.

DSCN6111.JPG

All grows better in the shade garden this year.

In de schaduwtuin groeit alles beter dit jaar.

08/14/2015

Summer - 9.

Zomer - 9.

DSCN6052.JPG

Another week or two for this Juniperus itoigawa before its thorough maintenance.

Nog een tweetal weken voor deze Juniperus Itoigawa een grondige onderhoud krijgt.

DSCN6060.JPG

DSCN6070.JPG

The trees have grown remarkably well this year.

De groei van de bomen is zeer goed dit jaar.

DSCN6095.JPG

 

 

08/13/2015

Summer - 8.


Zomer - 8.

DSCN6041.JPG

Smaller buds, more ramification, a good overall result with this Picea. Now we need to strengthen these buds by means of a good nutritional support.

Kleinere knoppen, meer verfijning een goed resultaat voor deze Picea. Nu door een goed voedingsschema de knoppen nog aansterken.
 

DSCN6044.JPG

Pinus sylvestris that has adapted well to our climat and that is ready for plucking.

Pinus sylvestris is ons klimaat reeds gewoon en naalden mogen geplukt worden.
 

DSCN6051.JPG

This Juniperus rigida is ready for another soft plucking 

Een volgende zachte pluk op deze Juniperus rigida mag nu gebeuren.

08/12/2015

Summer - 7.

Zomer - 7.

DSCN6038.JPG

DSCN6039.JPG

DSCN6040.JPG

The "flowering wood", meaning the fine ramification that will bloom early next year is now present on all spring flowering trees. It is favourable not to prune them anymore from now on but if you need to, be very careful in doing so.

Het bloemhout of beter gezegd de fijne vertakking die volgend voorjaar zal bloemen geven staat nu op alle voorjaarsbloeiers. Deze worden vanaf nu niet meer of toch heel voorzichtig gesnoeid.

1 2 Next