09/30/2015

Last Saturday’s workshop – An overview – 1.

Workshop van afgelopen zaterdag - algemeen overzicht - 1.

DSCN9479.JPG

Juniperus chinensis sho-hin.

DSCN9483.JPG

DSCN9769.JPG

Picea jezoensis.

DSCN9746.JPG

A few more hours of wiring to go before we can style the tree more thoroughly.

Hier moet nog enkele uren bedraad worden alvorens we doorvormen.

DSCN9491.JPG

DSCN9493.JPG

DSCN9495.JPG

DSCN9561.JPG

The start of a new Juniperus Sabina yamadori.

Start van een nieuwe Juniperus sabina yamadori.

DSCN9582.JPG

Ongoing movements, in the dead part as well as in the live one. From the base up there is not a dull, straight part to find in this yamadori.

Non stop bewegingen, zowel in het dode hout als in het levende gedeelte. Van voet tot top zijn er geen saaie, rechte, stukken te vinden in deze yamadori. 

DSCN9588.JPG

DSCN9665.JPG

Cleaning up with brush and water.

Schoonmaken met water en borstel.

The comments are closed.