10/04/2015

Workshop saturday 26th of September - Pinus for beginners.

Workshop van zaterdag 26 september - Pinus voor beginners.

DSCN9474.JPG

DSCN9549.JPG

DSCN9601.JPG

DSCN9615.JPG

Especially the wiring techniques and the motivational ‘peptalk’ of wiring  a tree as perfect and detailed as possible has been the right approach for over 35 years to motivate beginners. Those who don’t learn properly and those who don’t persevere in their techniques will never create beautiful trees.

Vooral de bedradingstechnieken en het daarbijhorende motivatie gesprek om toch maar zo perfect en gedetailleerd mogelijk te bedraden is al meer dan 35 jaar de juiste beginners aanpak. Wie het niet goed aanleert en volhoud zal nooit mooie bomen maken.

DSCN9663.JPG

First branch is ready and it looks ok.

Eerste tak bijna klaar en ziet er goed uit.

DSCN9739.JPG

DSCN9793.JPG

DSCN9794.JPG

There is still room for more finesse wiring before starting up another tree. It is a typical habit, especially amongst beginners. Try to finish each tree in detail before considering starting with the next one.

Ook hier kan nog veel finesse bedrading worden toegepast alvorens aan een volgende boom te beginnen. Dit is een typerende gewoonte, vooral bij beginners. Probeer iedere boom gedetailleerd af te werken alvorens aan een volgende te beginnen.

DSCN9799.JPG

1mm is certainly needed here, ramification is present, all the branches only need to be wired. Afterwards the the tree will be brought in on a workshop again for positioning the branches and foliage. Then a repotting in an initial training pot is due around March/April.

1mm is hier zeker nodig, de vertakkingen zijn aanwezig, ze dienen alleen nog bedraad en keurig geplaatst te worden. Dan wordt de boom opnieuw op een workshop aangeboden voor plaatsing van takken en loof. Een verpotting en aanpassing in een 1ste trainingspot is in maart-april.

 

The comments are closed.