10/05/2015

Workshop saturday 26th of September - Pinus yamadori for beginners.

Workshop van zaterdag 26 september - Pinus Yamadori voor beginners.

DSCN8940.JPG

DSCN9000.JPG

DSCN9031.JPG

DSCN9083.JPG

DSCN9096.JPG

DSCN9176.JPG

If you get yourself involved with yamadori  for the first time as a beginner and you still have to learn all the techniques like wiring, creating dead wood etc….then you’d better start with low budget yamadori. They will get “scars” along the process and show signs that will permanently influence the creation. But they are always subject to improvement. This Pinus sylvestris is an example of that and the owner is a beginning enthusiast. A long way to go but with a very good start.

Als je als beginner je aan yamadori waagt  en je moet alle technieken nog aanleren, zoals bedraden, dood hout maken, ... dan is het met low budget yamadori. Deze hebben dan meestal blijvende elementen in zicht die de creatie altijd zullen beïnvloeden, maar waar wel steeds kan op verbeterd worden. Deze Pinus sylvestris is zo een verhaal en de eigenaar is beginnend liefhebber. Een lange weg te gaan maar een zeer goed begin.

DSCN9218.JPG

DSCN9228.JPG

DSCN9477.JPG

DSCN9521.JPG

DSCN9655.JPG

DSCN9679.JPG

DSCN9680.JPG

DSCN9704.JPG

DSCN9707.JPG

This is the first step; basic styling and determination of the shape. However without choosing a front side, without repotting, selection of branches… All of these decisions are due while in the maturing process that will take another three years. All depends on the right techniques in good time. I like to advise all beginners to seek guidance during the first stylings as well as later on  when there’s  a need for more matured techniques. This certainly is a good example for every fresh enthousiast.


Dit is de eerste stap; de basisvormgeving en stijlbepaling. Zonder de definitieve voorzijde, verpotting takkenselectie ..., dit alles zal worden opgevolgd en verbeterd tijdens het verrijpingsproces dat nog een 3 tal jaar zal in beslag nemen. Alles is afhankelijk van de juiste ingrepen op het juiste ogenblik uitvoeren. Ik kan enkle alle beginners aanraden om zich te laten begeleiden gedurende zowel de vormgevingen als gedurende de doorvormingen en verrijpingstechnieken. Dit is zeker een goed voorbeeld voor iedere beginner.

The comments are closed.