10/31/2015

Juniperus Itoigawa start plants for Sho-hin and Chu-Hin.

Juniperus Itoigawa startplanten voor Sho-hin en Chu-Hin.

DSCN1299.JPG

DSCN1988.JPG

DSCN1991.JPG

DSCN2152.JPG

DSCN2154.JPG

DSCN2162.JPG

DSCN2170.JPG

DSCN2167.JPG

 

10/30/2015

Autumn.

Herfst.

DSCN2459.JPG

DSCN2460.JPG

DSCN2461.JPG

DSCN2462.JPG

DSCN2463.JPG

DSCN2464.JPG

DSCN2465.JPG

DSCN2466.JPG

DSCN2467.JPG

DSCN2468.JPG

DSCN2469.JPG

DSCN2470.JPG

DSCN2471.JPG

DSCN2472.JPG

DSCN2473.JPG

DSCN2474.JPG

DSCN2475.JPG

DSCN2476.JPG

DSCN2477.JPG

DSCN2479.JPG

DSCN2480.JPG

DSCN2481.JPG

One of our greenhouses with outdoor bonsai.

Eén van onze serres met buiten bonsai.

10/29/2015

Pinus sylvestris yamadori, created Bunjin style.

Pinus sylvestris yamadori gevormd in de  Bunjin stijl.

DSCN2483.JPG

DSCN2485.JPG

DSCN2498.JPG

DSCN2505.JPG

DSCN2513.JPG

DSCN2518.JPG

DSCN2546.JPG

DSCN2551.JPG

Pinus sylvestris yamadori, about 10 years were needed to prepare the root ball. Initial styling, very beautiful Bunjin. This is Louis' tree. 

Pinus sylvestris yamadori , ongeveer 10 jaar voorbereiding aan de wortelkluit. Eerste styling, zeer mooie Bunjin. Deze boom is van Louis.

 

10/28/2015

Pinus voor verkoop.

DSCN2204.JPG

DSCN2205.JPG

DSCN2209.JPG

DSCN2210.JPG

DSCN2214.JPG

Pinus parviflora uitstekend startmateriaal met goed vergroeide onderstam. Zeer goed beginners workshop materiaal.

 

10/27/2015

Maintenance on an old Juniper.

Onderhoud van een oude Juniperus.

DSCN2180.JPG

DSCN2187.JPG

DSCN2195.JPG

This tree is set for yet another wiring.

Deze boom is kandidaat voor een nieuwe bedrading.

10/26/2015

Maintenance on an old Juniper sargentii.

Onderhoud van een oude Juniperus sargentii.

DSCN2196.JPG

DSCN2203.JPG

DSCN2221.JPG

DSCN2224.JPG

DSCN2227.JPG

DSCN2234.JPG

DSCN2283.JPG

DSCN2277.JPG

DSCN2289.JPG

DSCN2300.JPG

DSCN2309.JPG

Dit oud exemplaar is te koop voor de interessante prijs van 1500€. De boom staat in een handgemaakte tokoname bonsaipot.

 

 

10/25/2015

Starters.

Young beginner’s trees from our nursery are being cultivated further.

Jonge beginnersbomen uit de kwekerij worden verder bewerkt.

Cotoneaster.

DSCN1288.JPG

DSCN1290.JPG

DSCN1490.JPG

DSCN1514.JPG

Juniperus sho-hin.

DSCN1283.JPG

DSCN1286.JPG

DSCN1494.JPG

DSCN1511.JPG

Chamaecyparis.

DSCN1501.JPG

These Hinoki cypresses are the true Japanese variety and they were cultivated from sprigs. They haven’t been grafted so there is no deformated trunk underneath.

Deze Hinoki cypressen zijn de echte Japanse soort en uit stek. Dus niet geënt en niet met een lelijk vergroeide onderstam.

DSCN1506.JPG

DSCN1552.JPG

DSCN1554.JPG

These are the ideal trees for beginners to start with. All the right techniques that are needed to continue from here can be learnt correctly.

Dit zijn ideale beginnersbomen waar de juiste onderhoudstechnieken vanaf dit stadia correct kunnen worden op aangeleerd.

10/24/2015

Podocarpus.

DSCN1421.JPG

DSCN1428.JPG

DSCN1432.JPG

DSCN1442.JPG

We create more tapering in the trunk.

We geven de stam meer tapsheid.

DSCN1462.JPG

This way we achieve a lighter and narrower movement.

Zo creëren we een lichte beweging en tapsheid.

DSCN1467.JPG

DSCN1471.JPG

DSCN1483.JPG

The sun, rain and time will take over from now on.

Zon, regen en tijd nemen vanaf nu het werk over.

DSCN1544.JPG

The first wiring and spreading of the branches, we’ll leave the upper “pulling” branch as it is.

De eerste bedrading en open spreiden van de takken met een niet bedrade trektak op de top.

DSCN1530.JPG

Next spring we’ll transfer it into a smaller pot.

In het voorjaar gaat de boom in een kleinere pot.

10/23/2015

Last Saturday's workshop - An overview - 3.

Workshop van afgelopen zaterdag - een overzicht - 3.

 

DSCN1767.JPG

DSCN1768.JPG

DSCN1783.JPG

DSCN1801.JPG

DSCN1810.JPG

DSCN1807.JPG

DSCN1827.JPG

 

10/22/2015

Last Saturday's workshop - An overview - 2.

Workshop van afgelopen zaterdag - een overzicht - 2.

DSCN1609.JPG

DSCN1621.JPG

DSCN1657.JPG

DSCN1658.JPG

DSCN1660.JPG

DSCN1683.JPG

DSCN1741.JPG

DSCN1753.JPG

DSCN1755.JPG

DSCN1763.JPG

 

10/21/2015

Last Saturday's workshop - An overview - 1.

Workshop van afgelopen zaterdag - een overzicht - 1.

DSCN1562.JPG

DSCN1563.JPG

DSCN1564.JPG

DSCN1565.JPG

DSCN1567.JPG

DSCN1569.JPG

DSCN1573.JPG

DSCN1576.JPG

DSCN1596.JPG

 

10/20/2015

Quercus yamadori - 2.

Another Oak Yamadori.

Een andere Eik yamadori.

DSCN1317.JPG

DSCN1321.JPG

DSCN1322.JPG

First wiring & styling.

Eerste bedrading en styling.

DSCN1326.JPG

On the right, a big Podocarpus which is the next in line for another creation.

Grote Podocarpus aan de rechterzijde wordt de volgende in rij.

10/19/2015

Quercus yamadori - 1.

 

DSCN1201.JPG

DSCN1202.JPG

DSCN1205.JPG

One old branch.

Eén oude tak.

DSCN1219.JPG

Bending the old branch, unprotected, on my knee. I feel the tension in my right hand.

Het buigen van de oude tak, onbeschermd, op mijn knie. De spanning voel ik in mijn rechterhand.

DSCN1216.JPG

DSCN1222.JPG

DSCN1223.JPG

DSCN1224.JPG

DSCN1227.JPG

45 degrees bending of the old branch without damage.

45 graden buigen van deze oude tak, zonder schade.

DSCN1264.JPG

DSCN1268.JPG

Sorry for the bad quality of the picture but you can see this creation in our nursery. Repotting in its first bonsai pot is due next April.

Sorry voor de slechte kwaliteit van de foto maar u kunt deze creatie in onze kwekerij zien. Verpotten in zijn eerste bonsai pot zal gebeuren in april.

 

10/18/2015

"One to One" workshop of last Thursday - 3.

"One to One" workshop van afgelopen donderdag - 3.

DSCN1390.JPG

Improving jins and deadwood.

Het verbeteren van de jins en het dode hout.

DSCN1391.JPG

DSCN1392.JPG

One branch down.

Eén tak minder.

DSCN1396.JPG

Bending down two thick branches.

Naar beneden buigen van twee dikke takken.

DSCN1406.JPG

One small tree and the original one which has been prepared. A compact tree with, good, prepared potential.

Eén kleine boom en de originele boom voorbereid. Een compacte boom met goed, voorbereid, potentieel.

 

10/17/2015

"One to One" workshop of last Thursday - 2.

"One to One" workshop van afgelopen donderdag - 2.

DSCN1360.JPG

DSCN1361.JPG

Another Juniperus sabina yamadori. Bending down a thick branch.

Het naar beneden buigen van een dikke tak van nog een andere Juniperus sabina yamadori.

DSCN1367.JPG

The first selection of branches  has completed.

De eerste takkenselectie is gedaan.

10/16/2015

"One to One" workshop of last Thursday - 1.

"One to One" workshop van afgelopen donderdag - 1.

DSCN1333.JPG

DSCN1335.JPG

Successful removal of an air layering on a  sabina Juniper yamadori.

Succesvolle verwijdering van marcottage van Sabina yamadori.

DSCN1341.JPG

DSCN1356.JPG

One future sho-hin, raw material for free.

Eén gratis ruw materiaal voor shohin.

DSCN1368.JPG

A new project with a nice character.

Een nieuwe starter met mooi karakter.

 

 

 

10/15/2015

Workshop of Monday September 28th - an overview - 3.

Workshop van maandag 28 september - een overzicht - 3.

 

DSCN9957.JPG

Evaluatie's zijn altijd interessant om mee te volgen.

DSCN10013 (2).JPG

DSCN10013 (11).JPG

DSCN10013 (19).JPG

Pinus mugo, 1 jaar na vormgeving.

 

10/14/2015

Workshop of Monday September 28th - an overview - 2.

Workshop van maandag 28 september - een overzicht - 2.

DSCN9927.JPG

DSCN9991.JPG

Satsuki yamadori, zeer zeldzaam.

DSCN9941.JPG

DSCN10004.JPG

Kurkeik.

DSCN9955.JPG

DSCN10013 (30).JPG

Juniperus sabina, eerste vormgeving.

 

10/13/2015

Workshop of Monday September 28th - an overview - 1.

Workshop van maandag 28 september - een overzicht - 1.

DSCN9857.JPG

Juniperus rigida startmateriaal, ongeveer 14 jaar.

DSCN9869.JPG

Juniperus media aurea.

DSCN9877.JPG

Sho-hin startmateriaal 1 groeiseizoen na 1st vormgeving.

DSCN9883.JPG

Acer buergerianum creatie van deze boom zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCN9899.JPG

Pinus mugo, beginnersboom 1 jaar na de vormgeving.

 

10/12/2015

Workshop of Saturday October 3rd - an overview.

Workshop van zaterdag 3 oktober - een overzicht.

 

DSCN0798.JPG

DSCN0811.JPG

DSCN0880.JPG

DSCN0884.JPG

DSCN0909.JPG

DSCN0934.JPG

DSCN0923.JPG

DSCN0982.JPG

DSCN0805.JPG

Juniperus parsonii.

DSCN0998.JPG

 

1 2 Next