11/10/2015

Bonsai Center Ginkgo - Juniperus rigida - Juniperus yamadori.

DSCN2355.JPG

Maintenance on a Juniperus rigida.

Juniperus rigida onderhoud.

DSCN2361.JPG

DSCN2364.JPG

DSCN2391.JPG

Hokaido Juniperus yamadori. Interesting price for such material.

Hokaido Juniperus yamadori. Interessante  prijs voor dergelijk materiaal.

DSCN2394.JPG

DSCN2399.JPG

DSCN2401.JPG

The price for this one is less than the price one pays for newly dug up yamadori. The tree is in its pot for over 18 years and with the aid of a correct wiring and styling it can be raised towards top level.

De prijs voor deze is minder dan voor de pas uitgegraven yamadoriprijs. Deze boom zit reeds meer dan 18 jaar in pot en met een goede bedrading en vormgeving is dit naar topniveau te brengen.

 

The comments are closed.