11/20/2015

Saturday November 14th workshop - 2.

Workshop van zaterdag 14 november - 2.

DSCN5301.JPG

DSCN5016.JPG

This Picea nidiformis started its training 14 years ago. It originated from a 16 year old garden plant that had a diameter at that time of 1.20 m.

De Picea nidiformis is 14 jaar geleden opgestart met een tuinplant van ongeveer een 16 jaar oud. De plant had toen een doormeter van 1m20.

DSCN5310.JPG

Pruning and thinning out.

Terugsnoeien en uitdunnen.

DSCN5308.JPG

On the left: Larix; Removal of the second wiring. On the right: Acer palmatum; Applying the wire for the second time

Links Larix; het wegnemen van de tweede bedrading. Rechts; Acer palmatum: het aanbrengen van de tweede bedrading.

DSCN5381.JPG

Winter pruning on a Zelkova serrata.

Wintersnoei bij Zelkova serrata.

DSCN5289.JPG

Juniperus Sabina for sho-hin.

Juniperus sabina voor sho-hin.

 

The comments are closed.