11/24/2015

Last Friday’s “Two to One” workshop.

"Two to One" workshop van afgelopen vrijdag.

DSCN5621.JPG

Acer p. shishigashira.

DSCN5628.JPG

Acer p. shishigashira and Taxus cuspidata, these trees have been selected for the Spring exhibition as well.

Acer p. shishigashira en Taxus cuspidata, ook deze bomen zijn geselecteerd voor de lentetentoonstelling.

DSCN5630.JPG

DSCN5656.JPG

Fagus crenata.

DSCN5661.JPG

DSCN5662.JPG

This Acer palmatum start plant which is about 15 years old is being styled, a nice beginner’s tree.

Een Acer palmatum startplant van ongeveer 15 jaar wordt gevormd, mooie beginnersboom.

DSCN5683.JPG

Another example of Acer palmatum, ready for a second styling. Now is the best period of the year for Maples to start their training.


Een ander voorbeeld van Acer palmatum klaar voor tweede vormgeving. Het is nu de beste tijd om nieuwe Acers op te starten.

The comments are closed.