11/30/2015

Saturday November 21th workshop - Pinus mugo.

Workshop van zaterdag 21 november - Pinus mugo.

Pinus mugo for beginners.

Pinus mugo voor beginners.

DSCN5953.JPG

DSCN5958.JPG

DSCN5959.JPG

DSCN5972.JPG

DSCN6000.JPG

DSCN6021.JPG

The preperations for a first pre-styling are done. What follows now is a wiring and a basic shape to start with.

De voorbereidingen van een eerste pré vormgeving is klaar. Nu volgt de bedrading en een eerste basisvorm.

11/29/2015

KEI BONSAI KAI bijeenkomst - een overzicht.

Van Botanische kennis tot aan de kunst en appreciatie van bonsai.

Deze bijeenkomsten zijn een gratis service voor de workshop deelnemers.

DSCN7179.JPG

DSCN7205.JPG

DSCN7207.JPG

DSCN7213.JPG

DSCN7217.JPG

DSCN7219.JPG

DSCN7223.JPG

DSCN7224.JPG

DSCN7236.JPG

DSCN7252.JPG

DSCN7265.JPG

DSCN7165.JPG

DSCN7268.JPG

DSCN7272.JPG

DSCN7274.JPG

DSCN7286.JPG

DSCN7295.JPG

DSCN7324.JPG

DSCN7325.JPG

DSCN7334.JPG

11/28/2015

Juniperus chinensis Hokkaido yamadori.

DSCN6077.JPG

This tree was imported about 12 years ago and since then it has been prepared for firm branches, compact foliage and a small root ball.

Na import zo een 12 jaar geleden is deze boom gedurende een tiental jaar voorbereid op vaste takken, compact loof en een kleine wortelkluit.

DSCN6082.JPG

DSCN6083.JPG

This is top quality start material.

Dit is top kwaliteit startmateriaal .

DSCN6107.JPG

DSCN6109.JPG

Preparations for wiring.

Voorbereidingen voor de bedrading.

DSCN6242.JPG

When there is work to be done on beautiful trees, Bruno is always ready to assist.

Als er aan mooie bomen gewerkt wordt is Bruno altijd paraat om te assisteren.

DSCN6300.JPG

This is going to be a dream Kengai.

Dit wordt een droom van een Kengai.

DSCN6349.JPG

DSCN6434.JPG

DSCN6433.JPG

DSCN6426.JPG

DSCN6435.JPG

DSCN6430.JPG

DSCN6431.JPG

Ready for wiring during winter days. Potential for becoming High Class Bonsai.

Klaar voor de bedrading tijdens de winterdagen. Potentieel voor High Class Bonsai.

11/27/2015

Bruno's oproep.

Een lentetentoonstelling? Fantastisch nieuws! Bedankt Danny en Ingrid ! Ik zou bij deze heel graag een oproep doen aan al onze KBK’ers om er een geweldige dag van te maken. Samen kunnen we daar een mooie tentoonstelling neerzetten! Het heeft natuurlijk geen wereldse allures zoals de Ginkgo Awards , toegegeven, maar op kleinere schaal kunnen we er net zo goed voor zorgen dat het absoluut de moeite waard wordt. Ook aan de KBK-leden van het eerste uur doch die we niet altijd zoveel meer zien (en jullie weten wie ik bedoel zonder namen te noemen), komaan gasten! Wees erbij en doe mee. Ook jullie bomen mogen en moeten gezien worden!
Maar, er moet me ook wel iets van het hart dat ik een beetje jammer vind en dat is namelijk dat er bij elke vorige tentoonstelling altijd een kleine groep was die er voor ging (waarvoor dank) en dat de anderen van diezelfde Kei Bonsai Kai steeds weer met een aantal geijkte excuses op de proppen kwamen om niet (of maar half) deel te nemen. Wel: dat soort excuses zijn er eigenlijk geen. Laat me verduidelijken wat ik bedoel. Een aantal voorbeelden. Read’em and weep guys.
1) “Ik heb niet echt bomen voor op de tentoonstelling.”…..Bull! Hoeveel bomen worden er niet al die tijd naar de workshops gebracht en hoeveel van diezelfde bomen zijn het al niet waard om gezien te worden. Startmateriaal blijft geen startmateriaal, dat groeit en evolueert en wordt mooier en beter. Dus jullie beweren dat er bij al die bomen van jullie geen goeie bomen zitten? I don’t buy that guys, sorry.
2) “Ja maar ik heb de juiste tafel niet of ik heb niet de gepaste scroll etc. en dus kan ik m’n bomen niet allemaal in display tentoonstellen.”…..Lame excuse! Een display is niet altijd noodzakelijk om je boom te tonen. En ja, indien je een mooie opstelling in mekaar kunt steken die over de hele lijn qua opzet en verhaal ook klopt is dat prima. En Danny heeft ons in het verleden ooit nooit in de steek gelaten wat betreft raad en ondersteuning met zijn eigen materiaal om ons toch de mogelijkheid te bieden een fatsoenlijke display in mekaar te steken, waarvoor dank. Dat zal ook nu zo zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar het is niet omdat je maar 1 tafel en scroll hebt of zelfs geen (en da’s absoluut geen schande he jongens) dat je maar 1 of geen boom moet meebrengen en die andere 5 mooie thuis moet laten. Het gaat om de bomen toch?? De bomen!
3) “Ja maar mijn boom is juist verpot of zit in de draad etc. etc.”….. Wel, we weten nu allemaal al maanden op voorhand dat er een lentetentoonstelling komt, dus hebben we toch ook de tijd om onze beste bomen hierop voor te bereiden. Natuurlijk, toegegeven, er zijn uitzonderingen waarbij we moeten kiezen tussen enerzijds de gezondheid van de boom en zijn groeiritme en anderzijds tentoonstellen ten koste van dit alles. En dan komt de boom op de eerste plaats, logisch. Maar toch niet alle bomen in onze tuin zijn juist verpot of staan in de draad? Trouwens dat van “in de draad” staan is ook geen echte reden om er niet mee op te dagen. Weet dat wanneer een boom in een wat rijpere fase keurig netjes bedraad is zonder overtollige meters aluminium of koper, dat deze boom zeker op de tentoonstelling kan staan. Een tentoonstelling is ook maar een momentopname en zolang we streven om de draad er ooit definitief uit weg te laten en de boom zichzelf te laten dragen kan dit volgens mij. Je kent het spreekwoord over Rome. Uiteindelijk is het ook gebouwd, alleen….’t Is niet in één shift gebeurd.
4) “Ja maar ’T is maar voor één dag hé, al die moeite voor één dag.”…..Ja ok, dat is niet lang en daar kunnen we het misschien samen als KBK met Danny nog eens over hebben om het over twee dagen te spreiden maar zelfs dan nog! Eén dag is toch een unieke kans om onze bomen op hun best te tonen aan elkaar en andere toeschouwers. Eén dag….Toch beter als geen dag.
Laat ons er een fantastische ervaring van maken! Kei Bonsai Kai is een groep van vrienden die bonsai hoog in het vaandel dragen en die er samen voor gaan. Komaan gasten!! Jong of ouder, rookie of doorgewinterd, Danny geeft ons die kans….Breng uw bomen mee.

Bruno.

Larix.

DSCN4485.JPG

Larix is one of our indigenous varieties that are very suitable for bonsai. This 12 year old start plant was wired and styled last year for the first time.

Larix is één van onze inheemse soorten die zich uitstekend leent voor bonsai. Deze 12 jaar oude startplant is vorig jaar voor de eerste maal bedraad en gevormd.

DSCN4489.JPG

These trees are a beautiful sight in winter as well as in spring and autumn. We grow a lot of start plants and cultivate them up to this phase meaning that they are ready for a final wiring, their fine ramification included.

Zowel in winter, lente als herfst zijn deze bomen zeer mooi. Wij kweken vele startplanten op tot deze fase namelijk klaar voor finale bedrading, inclusief fijnere vertakking.

DSCN4995.JPG

DSCN4937.JPG

With the aid of a few firm techniques Larix is easily transformed into fairly extreme styles as is the case in this bunjin e.g.

Met behulp van enkele stevige technieken laten Larixen zich makkelijk omvormen tot vrij extreme vormen bvb deze bunjinstijl.

11/26/2015

“Kei Bonsai Kai” lentetentoonstelling - Exposition printanière “Kei Bonsai Kai”.

“Kei Bonsai Kai” lentetentoonstelling.

We gaan nog een keertje een grootsere tentoonstelling doen dan gewoonlijk. Voor we samen met enkele goed gemotiveerde KBK’ers – leerlingen ons vastbijten in dit evenement zijn we toch nieuwsgierig hoeveel interesse ervoor is vanuit de ganse groep leerlingen om dit tot een mooi geheel te maken. Toen we een 20 tal jaar geleden met K.B.K tentoon stelden was dit telkens op de “Ginkgo Bonsai Awards” . Vele buitenlandse bezoekers waren vol lof toen ze hoorden dat dit de plaatselijke bonsaischool was. Ook toen moesten we de KBK’ers (leerlingen) zodanig motiveren om naar buiten te komen met een groot deel van hun collectie. We weten maar al te goed hoeveel goede bomen er bij de ganse groep in de collecties staan, we zullen niet uitgeteld zijn met een 200 stuks. We willen vooral een oproep doen om per deelnemer meerdere bomen voor te bereiden. De tentoonstelling zal doorgaan op zaterdag 28 mei 2016. Voor wie onvoldoende ervaring heeft met de opmaak van de bomen voor een tentoonstelling kan gedurende de workshops, onderhoudslessen en "try outs" vanaf nu reeds aangeven welke ze zouden willen tentoonstellen. De opbouw en het plaatsen van de bomen zal op vrijdag zijn dan is het leslokaal ter beschikking van de deelnemers die onder begeleiding hun bomen tentoonstelling klaar willen maken. Vooral omdat het voorjaar is willen we niet langer tentoonstellen dan één dag om het groeiritme van de bomen niet te verstoren.

Opbouw is op zaterdag 21 mei van 9u - 18u (1 week voor de tentoonstelling), dan worden de achtergronden geplaatst en de beschikbare ruimtes uitbekleed.

Vrijdag 27 mei van 9u tot .... afwerking tentoonstellingsruimtes. Vanaf 15u kan de "set up" van de bomen en de displays beginnen, dit tot 21u. Tussen 18u & 19u kan je van een gezamenlijke maaltijd gebruik maken: Warm Ardeens beenhammetje (ong. 280gr vlees) met koude groenten, aardappelsalade & brood voor de prijs van 12€. Hiervoor is reservatie op voorhand nodig. 's Avonds is er privé "on invitation only" voor deelnemers & familie en medewerkers "life" muziek in de cafetaria tot 23u.

Zaterdag 28 mei tentoonstelling open voor het publiek van 10u tot 18u. Vanaf  18u beginnen we met het ontmantelen van de tentoonstelling. Daarna is er voor de medewerkers nog een drink in de cafetaria.


We doen een oproep om deel te nemen en foto’s van al uw bomen potentiële tentoonstellingsbomen door te sturen.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Exposition printanière “Kei Bonsai Kai”

Exceptionnellement, nous organiserons à nouveau une exposition de plus grande envergure qu’à l’accoutumée. Avant de nous lancer dans ce projet - avec l’aide de quelques membres/étudiants motivés – nous souhaitons mesurer l’intérêt émanant de l’ensemble de groupe d’étudiants, pour que cet événement soit vraiment de première classe.

Lorsque nous exposions les arbres du K.B.K. il y a de cela une vingtaine d’années cela se passait invariablement pendant les « Ginkgo Bonsai Awards ». De nombreux visiteurs étrangers étaient étonnés et admiratifs en apprenant qu’il s’agissait d’arbres de l’école locale. Déjà à l’époque il nous fallait motiver les membres K.B.K. pour qu’ils montrent une bonne partie de leur collection ! Nous savons que les collections des membres contiennent de nombreux exemplaires de haut niveau : un objectif pour en rassembler plus de 200 n’est pas irréaliste. Nous voulons donc faire appel à vous tous pour préparer plusieurs arbres par personne.

L’exposition se déroulera un samedi durant la deuxième quinzaine de Mai 2016. La date exacte suivra bientôt. Celui qui n’a pas assez d’expérience pour la préparation d’arbres en vue d’une exposition peut dès maintenant suggérer les arbres qu’ils voudraient exposer pendant les cours ou ateliers.
Le montage de l’exposition se fera le vendredi : le local de cours sera ouvert ce jour-là pour ceux qui veulent mettre la touche finale à leurs arbres avant l’expo. Comme l’exposition se déroule au printemps, nous limitons volontairement la durée à une seule journée afin de ne pas perturber le rythme de croissance des arbres.

En résumé :

montage et préparation le vendredi de 10h à 21h.

Expo le samedi de 10h à 18h.

Démontage et reprise des arbres le samedi de 18h à 20h.

Nous vous invitons vivement à participer et de nous faire parvenir des photos de vos arbres susceptibles à participer à cet événement !

Camelia japonica te koop.

DSCN6042.JPG

Two Camelia japonica, very old start plants, about 50 years of age.

Twee Camelia japonica zeer oude statplanten, ongeveer 50 jaar oud.

DSCN6046.JPG

DSCN6048.JPG

The trunk’s tapering off on the smallest example, about 40 cm H. Special promotional price: 840€.

Stamverloop van het kleinste exemplaar, ongeveer 40cm H. Speciale promotie prijs: 840€.

DSCN6051.JPG

Biggest example, about 90 cm H.. Special promotional price: 550€. Both trees still have to be wired and styled.

Grootste exemplaar ongeveer 90cm H. Speciale promotie prijs: 550€. Beide bomen moeten nog bedraad en gevormd worden.

 

 

 

11/25/2015

Juniperus procumbens yamadori.

DSCN6068.JPG

DSCN6070.JPG

Pulling off dead needles.

Het opkuisen van de naalden.

DSCN6071.JPG

11/24/2015

Last Friday’s “Two to One” workshop.

"Two to One" workshop van afgelopen vrijdag.

DSCN5621.JPG

Acer p. shishigashira.

DSCN5628.JPG

Acer p. shishigashira and Taxus cuspidata, these trees have been selected for the Spring exhibition as well.

Acer p. shishigashira en Taxus cuspidata, ook deze bomen zijn geselecteerd voor de lentetentoonstelling.

DSCN5630.JPG

DSCN5656.JPG

Fagus crenata.

DSCN5661.JPG

DSCN5662.JPG

This Acer palmatum start plant which is about 15 years old is being styled, a nice beginner’s tree.

Een Acer palmatum startplant van ongeveer 15 jaar wordt gevormd, mooie beginnersboom.

DSCN5683.JPG

Another example of Acer palmatum, ready for a second styling. Now is the best period of the year for Maples to start their training.


Een ander voorbeeld van Acer palmatum klaar voor tweede vormgeving. Het is nu de beste tijd om nieuwe Acers op te starten.

11/23/2015

This week's promotion Larix yamadori.

DSCN5686.JPG

DSCN5689.JPG

DSCN5694.JPG

DSCN5719.JPG

For sale for promo price of € 850, this promotion is valid until the end of this week.

Finale vorm BUNJIN.

Te Koop voor promo prijs van 850€, deze promotie is geldig tot einde deze week.

A vendre à prix promotionnel de € 850, cette promotion est valable jusqu'à la fin de cette semaine.

 

11/22/2015

One to One - maintenance of some trees.

Onderhoud van een deel bomen uit de collectie van Joachim.

DSCN5518.JPG

DSCN5522.JPG

DSCN5524.JPG

DSCN5526.JPG

DSCN5529.JPG

DSCN5531.JPG

DSCN5533.JPG

DSCN5540.JPG

DSCN5542.JPG

DSCN5556.JPG

DSCN5568.JPG

DSCN5569.JPG

DSCN5571.JPG

DSCN5582.JPG

DSCN5585.JPG

DSCN5587.JPG

DSCN5589.JPG

DSCN5596.JPG

DSCN5603.JPG

DSCN5611.JPG

DSCN5615.JPG

De Esdoorns zijn klaar voor onze K.B.K.  lentetentoonstelling.

 

11/21/2015

Saturday November 14th workshop - 3.

Workshop van zaterdag 14 november - 3.

DSCN5035.JPG

Pinus Mugo mops. This is a slow growing dwarf variety in the mugo family.

Pinus mugo mops. Dit is een traag groeiende dwerg variëteit van de mugo familie.

DSCN5307.JPG

The tree is in training for over more than 15 years and it started its training coming from a young container plant.

Dit boompje is meer dan 15 jaar in training en opgestart vanaf een jonge containerplant.

DSCN5319.JPG

This tree has had an incorrect maintenance done over the past two seasons resulting in too big and too heavy buds and branches.

De afgelopen twee seizoenen is op deze boom geen correcte onderhoud gedaan en er staan nu té grote en té zware knoppen en takken op.

DSCN5342.JPG

After thinning out redundant branches the needles are due plucking.

Na uitdunnen van overtollige takken volgt het naalden plukken.

DSCN5344.JPG

DSCN5391.JPG

From next season on, one can correctly maintain the tree again.

Zo kan er volgend seizoen weer keurig onderhouden worden.

11/20/2015

Saturday November 14th workshop - 2.

Workshop van zaterdag 14 november - 2.

DSCN5301.JPG

DSCN5016.JPG

This Picea nidiformis started its training 14 years ago. It originated from a 16 year old garden plant that had a diameter at that time of 1.20 m.

De Picea nidiformis is 14 jaar geleden opgestart met een tuinplant van ongeveer een 16 jaar oud. De plant had toen een doormeter van 1m20.

DSCN5310.JPG

Pruning and thinning out.

Terugsnoeien en uitdunnen.

DSCN5308.JPG

On the left: Larix; Removal of the second wiring. On the right: Acer palmatum; Applying the wire for the second time

Links Larix; het wegnemen van de tweede bedrading. Rechts; Acer palmatum: het aanbrengen van de tweede bedrading.

DSCN5381.JPG

Winter pruning on a Zelkova serrata.

Wintersnoei bij Zelkova serrata.

DSCN5289.JPG

Juniperus Sabina for sho-hin.

Juniperus sabina voor sho-hin.

 

11/19/2015

Saturday November 14th workshop.

Workshop van zaterdag 14 november.

DSCN5045.JPG

Pinus sylvestris and Picea nidiformis, about 14 years in training.

Pinus sylvestris en Picea nidiformis ongeveer 14 jaar in training.

DSCN5061.JPG

Tilia cordata, Cedrus libani, Juniperus chinensis media blaauw and Pinus mugo, all beginner’s trees.

Tilia cordata, Cedrus libani en Juniperus chinensis media blaauw en Pinus mugo allen beginnersbomen.

DSCN5159.JPG

Fagus sylvatica Atropurpureum, red Beech, two years in training.

Fagus sylvatica Atropurpureum, rode beuk, twee jaar in training.

DSCN5173.JPG

DSCN5222.JPG

DSCN5228.JPG

DSCN5282.JPG

It’s the origin of Pinus sylvestris that determines whether quick results will take place or not. This example is due for a long way ahead and doesn’t originate from the high mountains.

De afkomst van Pinus sylvestris is bepalend of er snelle resultaten te zien zijn. Dit exemplaar is voor de lange weg en komt niet uit het hooggebergte.

DSCN5265.JPG

Closing a large wound by means of a grafted own branch on the edge of the cut on this Acer palmatum.

Grote wonden dichtgroeien door zijdelingse enten met eigen takken op Acer palmatum

11/18/2015

Juniperus chinensis.

DSCN2408.JPG

DSCN2417.JPG

DSCN2426.JPG

DSCN2445.JPG

DSCN4395.JPG

DSCN4386.JPG

Ready for another wiring.

Klaar voor een volgende bedrading.

11/17/2015

Juniperus rigida.

DSCN2355.JPG

 Styled two years ago; All of the life veins and root-branch connections are substantially developed.

Twee jaar geleden gevormd; alle sapbanen en wortel-tak verbindingen zijn sterk ontwikkeld.

DSCN4377.JPG

This powerful midsize is already very compact and from next season on it can be maintained intensively and compactly. This is a tree with a very interesting trunk movement. It is for sale at an interesting price. No sale through mail.

Deze krachtige mid-size is reeds zeer compact en kan vanaf volgend seizoen compact en intensief onderhouden worden. Boom met zeer interessante stambewegingen. deze boom is nu te koop aan een interessante prijs. Geen verkoop per mail.

11/16/2015

Bonsai Center Ginkgo - Work at the nursery - Juniperus procumbens.

Juniperus procumbens.

DSCN3552.JPG

DSCN3564.JPG

DSCN3568.JPG

DSCN3570.JPG

A grafted branch is now able to grow on its own and all the other unwanted branches around can be removed.

Een aan gegriffelde tak kan vanaf nu zelfstandig verder groeien en alle overige slecht geplaatste takken eromheen kunnen weg.

DSCN3595.JPG

DSCN3601.JPG

Cleaning up the life vein.

Opkuis van de sapbaan.

DSCN3606.JPG

The second life vein has dried out (completely died off) thus it is incorporated into the shari.

De tweede sapbaan is opgedroogd (volledig afgestorven) en wordt mee in de shari verwerkt.

DSCN4220.JPG

Remaining branches are thoroughly cleaned in order to treat against insects where needed and also to emphasize the difference between living and dead wood.

Overblijvende takken worden grondig opgekuist om eventuele insecten te bestrijden en om het verschil tussen levend en dood hout goed te zien.

DSCN4222.JPG

Interesting moves.

Interessante bewegingen.

DSCN4416.JPG

DSCN4412.JPG

We still have to wire this tree and style it.

Ook deze boom gaan we nog bedraden en vormen.

11/15/2015

Olea.

DSCN2451.JPG

This tree was styled last winter and now the work continued, meaning removing the old wire and then putting on a new one, pruning out unwanted branches and wiring the usable, newly grown ones.


Vorige winter gevormd en nu doorgevormd, dwz oude draad weg, volledig nieuwe bedrading, ongewenste takken weggesnoeid, bruikbare nieuwgroei bij bedraad.

11/14/2015

Pinus mugo yamadori.

DSCN4284.JPG

DSCN4293.JPG

DSCN4297.JPG

DSCN4314.JPG

DSCN4318.JPG

DSCN4328.JPG

DSCN4337.JPG

DSCN4342.JPG

11/13/2015

Pinus pentaphylla.

DSCN2575.JPG

DSCN2619.JPG

DSCN4349.JPG

DSCN4354.JPG

1 2 Next