12/14/2015

Friday December 4th workshop – An overview – 1.

Workshop van vrijdag 4 december - een overzicht – 1.

DSCN7991.JPG

Zelkova serrata for broom style (hokidachi).

Zelkova serrata voor bezem.

DSCN7999.JPG

Acer palmatum.

DSCN8016.JPG

Another Zelkova project.

Nog een Zelkova project.

DSCN8025.JPG

Potentilla for sho-hin.

Potentilla voor sho-hin.

DSCN8046.JPG


Pinus Mugo.

DSCN8051.JPG


Taxus baccata.

DSCN8054.JPG

Acer buergerianum project.

Acer buergerianum project.

DSCN8063.JPG

Even start plants for 75 euro are put in projects if they show sufficient trunk character.

Ook 75€ startplanten worden opgestart als ze over voldoende stamkarakter beschikken.

DSCN8145.JPG

Juniperus Sabina yamadori with a really good root system, a strong healthy tree. Now we have to let the foliage develop.

Juniperus sabina yamadori met zeer goed wortelgestel, sterke gezonde boom, nu het loof laten groeien.

DSCN8153.JPG

Acer palmatum, pruning.

Acer palmatum voorsnoeien.

DSCN8220.JPG

The start of a Zelkova project with a short trunk.

Opstart van Zelkova met korte stam.

DSCN8221.JPG

Moldable paste (cutpaste).

Kneedpasta.

DSCN8233.JPG

Handmade jin and shari on wet wood in this Taxus baccata.

Handmade jin en shari op met nat hout bij Taxus baccata.

DSCN8289.JPG

Fukinagashi (windswept) in the making.

Fukinagashi (windswept) in de maak.

 

The comments are closed.