12/21/2015

Last Thursday's workshop - an overview - part 1.

Workshop van afgelopen donderdag - een overzicht - deel 1.
 

DSCN9323.JPG

Juniperus sabina, homework done, nicely wired and well placed branches.
 
Juniperus sabina huiswerk voltooid, goede bedrading en goede plaatsing van de takken.

DSCN9335.JPG

Acer palmatum Deshoyo started as a garden plant 14 years ago, the tree is now more than 30 years old. Proud of the sticker on this tool box and with reason, these guys are from the golden ages.
 
Acer palmatum Deshoyo opgestart vanaf tuinplant 14 jaar geleden, totale leeftijd van de boom is nu meer dan 30 jaar. Fier op de sticker van deze werkbak en terecht, deze mannen komen uit de gouden jaren.

DSCN9339.JPG

New Acer project, almost all of our students are building up their trees starting with raw basic material. This acer began its training in April 2015 and is now moving one step up in its development. This give will be emphasized on our May exhibition, but you’ll have to find that out yourself…
 
Nieuw Acer project, bijna al onze cursisten bouwen hun bomen op vanaf ruw basis materiaal. Deze Acer is in April 2015 opgestart en wordt nu één stap verder opgebouwd. Op onze tentoonstelling in mei leggen we daarop de nadruk, maar je zal het zelf moeten ontdekken. 

The comments are closed.