12/24/2015

Workshop Thursday 17th December - Pinus sylvestris – 1.

Workshop van donderdag 17 december - Pinus sylvestris – 1.

DSCN9388.JPG

This Pinus sylvestris has been cultivated here in our nursery starting from seed about 20 years ago.

Deze Pinus sylvestris is op onze kwekerij gekweekt vanaf zaailing ongeveer 20 jaar geleden.

DSCN9501.JPG

Our goal is to create a style that is common for sylvestris, right here in our own environment. Slender, female character, sagging branches, empty spaces.

Beoogde stijl is zoals sylvestris in onze streken groeit. Ranke stijl, vrouwelijk karakter, hangende takken, grote lege ruimtes.

DSCN9509.JPG

The old bark shows that this tree has been cultivated in a pot for quite some time. Like all our other start plants it has lived alternately two years in full ground and two years in a pot. That is how we can obtain a nice, compact root system.

De oudere schors toont aan dat deze boom reeds langere tijd in pot is gekweekt. Zoals al onze startplanten is dit twee jaar volle grond en twee jaar in pot afwisselend. Zo bekomen we een zeer goede compacte wortelopbouw.

The comments are closed.