12/31/2015

Wisteria from Garden Plant.

Wisteria005.jpg

Near the end of the eighties, one year after digging up an old garden plant.

Eind jaren 80, één jaar na het uitgraven van een oude tuinplant.

Wisteria006.jpg

Big trees were in at that time.

Grote bomen waren populair in die periode.

Wisteria007.jpg

The tree was styled with just a single branch.  This picture was taken the spring after and shows the second blooming.

Met één tak werd de boom gevormd. Deze foto is het daarop volgende voorjaar genomen en is de tweede bloei van het jaar.

Wisteria009.jpg

The second year.

Het tweede jaar.

Wisteria008.jpg

Three to four summers later the tree is almost ready to have its foliage compactly styled close to the trunk. The crack in the trunk has been made deliberately.

Drie à vier zomers later is de boom stilaan voorbereid om het loof compact bij de hoofdstam te brengen. De scheur in de stam is bewust gemaakt.

Wisteria010.jpg

About  ten years later, a new front side, a new pot and a top that is closer towards the trunk. In  2000  The tree was bought by a Spanish bonsai enthusiast and is still part of his collection up to this day.

Ongeveer tien jaar later, nieuwe voorzijde, nieuwe pot en kruin dichter bij de stam. In 2000 werd de boom opgekocht door een gekende Spaanse Bonsaïst, waar hij nu nog in zijn collectie staat.

 

 

The comments are closed.