01/10/2016

Juniperus chinensis on grey lava rock.

Juniperus chinensis op grijze lava rots.

This type of rock is very soft and therefore it is easy to shape. Near the end of the eighties I chipped this one out of a massive chunk of lava.

Deze steen is zeer zacht en dus makkelijk te vormen. Eind jaren '80 heb ik deze uitgebeiteld vanuit een massieve brok lava.

IMG_6766.JPG

Micky bought it from me and two years ago we created this composition.

Micky kocht deze steen van mij over en twee jaar geleden maakten we deze compositie.

IMG_6767.JPG

It will take quite a few years of maturation from now on because the Juniper still has too many branches and not enough compact foliage. Trees always mature a lot slower when planted on rocks but the process of maturation is necessary though.

Er moeten nu nog vele jaren van verrijping volgen, nu heeft de Juniperus nog te veel takjes en te weinig compact loof. Vooral op rots is de verrijping van de beplantingen trager en zeker een must.

IMG_6769.JPG

A well matured, naturally looking rock planting with Juniper takes around 10 to 12 years.

Goed verrijpte nature rotsbeplantingen met Juniperus duurt toch gemiddeld 10 à 12 jaar.

 

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

 

 

The comments are closed.