01/12/2016

Juniperus chinensis media Blaauw - 1.

DSCN0411.JPG

This raft is cultivated from a garden plant and was created with several main branches finally resulting in a composition existing of trunks.

Dit vlot is opgekweekt van een tuinplant en met meerdere hoofdtakken gevormd, daardoor krijgen we zeer veel takken die omgevormd zijn tot stammen.

DSCN0412.JPG

The start of maintenance by means of pruning and plucking.

Begin van het onderhoud door snoeien en plukken.

DSCN0417.JPG

Media blaauw is a slower growing variety in comparison to chinensis, it is more compact in foliage but doesn’t easily ramificate.

Media Blaauw groeit trager dan Chinensis maar wel compacter maar maakt wel minder snel zijvertakkingen.

DSCN0441.JPG

A few hours of plucking and pruning.

Enkele uurtjes pluk en snoeiwerk.

DSCN0443.JPG

Cleaning work is finished though it is not all together clear that this is a raft style. There are also too many small trees in the front area and there’s an unbalance between the right and left side. In short: Not a very tranquil composition.

Opkuiswerk gedaan, het is niet echt duidelijk dat het een vlotstijl is, er staan ook teveel kleine bomen vooraan en rechts staan er meer bomen dan links. Kortom geen rustgevende compositie.

Comments

Danny-san,

Zal dat vlot es komen halen en onder handen pakken,...
Zal ik voor rust en evenwicht proberen zorgen, het vlot zal mij rustig maken

Posted by: Micky | 01/12/2016

Respond to this comment

Too Late See part 2 tomorrow

Posted by: Danny | 01/12/2016

Respond to this comment

The comments are closed.