12/31/2015

Wisteria from Garden Plant.

Wisteria005.jpg

Near the end of the eighties, one year after digging up an old garden plant.

Eind jaren 80, één jaar na het uitgraven van een oude tuinplant.

Wisteria006.jpg

Big trees were in at that time.

Grote bomen waren populair in die periode.

Wisteria007.jpg

The tree was styled with just a single branch.  This picture was taken the spring after and shows the second blooming.

Met één tak werd de boom gevormd. Deze foto is het daarop volgende voorjaar genomen en is de tweede bloei van het jaar.

Wisteria009.jpg

The second year.

Het tweede jaar.

Wisteria008.jpg

Three to four summers later the tree is almost ready to have its foliage compactly styled close to the trunk. The crack in the trunk has been made deliberately.

Drie à vier zomers later is de boom stilaan voorbereid om het loof compact bij de hoofdstam te brengen. De scheur in de stam is bewust gemaakt.

Wisteria010.jpg

About  ten years later, a new front side, a new pot and a top that is closer towards the trunk. In  2000  The tree was bought by a Spanish bonsai enthusiast and is still part of his collection up to this day.

Ongeveer tien jaar later, nieuwe voorzijde, nieuwe pot en kruin dichter bij de stam. In 2000 werd de boom opgekocht door een gekende Spaanse Bonsaïst, waar hij nu nog in zijn collectie staat.

 

 

12/30/2015

Kalender Openingsdagen December 2015 / Calendrier Jours d'ouverture Décembre 2015.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/xxx.html

 

 

 

 

"Kei Bonsai Kai" exhibition - Accent plants - 2.

Kei Bonsai Kai tentoonstelling - Accentplanten - 2.

FOTO 3.JPG

Bruno, de composities die zo een 10-tal jaar geleden gemaakt zijn zouden nu wel eens van pas kunnen komen.

FOTO 4.JPG

Ook Patrick heeft een aardige verzameling oudere accentplanten. Ook voor deze groep planten vragen we aan de mensen die er veel hebben er zoveel mogelijk mee te brengen voor de tentoonstelling in mei. We gaan namelijk alle materialen die aangeboden worden, zowel accentplanten, tafels, jita's, scrolls, suiseki, figuren, natuurelementen, dood hout, brocante, kunstvoorwerpen....door mekaar mengen tot een mooi geheel. Ons doel is een mooie tentoonstelling te maken. Iedereen brengt mee wat hij heeft en we bekijken ter plaatse of het passend is, beter teveel keuze dan te weinig.

Accentplanten - beginfoto.JPG

12/29/2015

"Kei Bonsai Kai" exhibition - Accent plants - 1.

Kei Bonsai Kai tentoonstelling - Accentplanten - 1.

FOTO 2.JPG

Accentplanten of bijzetplanten kunnen ook worden gebruikt op tentoonstellingen.  Er zijn wel enkele zaken die voor onze tentoonstelling strikt worden genomen:

- oude planten.

- lang in pot.

- karakter.

- potkeuze.

- hoogte van de plant en boom.

- passende soort bij uitbeelding.

- mix composities moeten enkele jaren met elkaar vergroeid zijn.

Het is zeker een belangrijk gegeven waar wij veel aandacht aan besteden, dus geen bloemenwinkel arrangementen a.u.b.

Accentplanten008.JPG

 

 

 

12/28/2015

Wisteria - Blauwe Regen.

Wisteria - beginfoto 1.jpg

Wisteria015.jpg

12/27/2015

Tokonoma opstellingen.

DSCN0150.JPG

DSCN0114.JPG

DSCN0132.JPG

12/26/2015

Kei Bonsai Kai exhibition October 2008.

See BLOG "John Hanby Bonsai School":

http://www.johnhanbybonsai.co.uk/blog/?p=9983

Memory Lane – Belgium October 2008.

Looking back….we can tell a tree’s story…..admire an image…..capture a moment…..remember a special event…..be inspired – to create a memory for tomorrow. 

I hope you enjoy this regular peep into some of John’s bonsai history.

Memory Lane – Belgium October 2008
 
On one of my many trips to visit my good friend Danny Use at the Ginkgo Bonsai Centre I was fortunate that it coincided with an exhibition by some of his students.
 
The theme for the weekend was bonsai display in a tokonome setting. The trees and accompaniments used were very good in their own right so that when items were brought together to complete an individual display the result was really outstanding.
 
I hope you enjoy this glimpse into a bonsai group in Europe and that it may also provide you with some inspiration for creating bonsai displays with your own trees.
 
Belguim Oct 2008 025 Belguim Oct 2008 024 Belguim Oct 2008 012
 
Belguim Oct 2008 001 Belguim Oct 2008 002 Belguim Oct 2008 003 Belguim Oct 2008 004 Belguim Oct 2008 006 Belguim Oct 2008 007 Belguim Oct 2008 010 Belguim Oct 2008 011 Belguim Oct 2008 013 Belguim Oct 2008 014 Belguim Oct 2008 015 copy Belguim Oct 2008 016 Belguim Oct 2008 017 Belguim Oct 2008 018 Belguim Oct 2008 019 Belguim Oct 2008 021 Belguim Oct 2008 022 Belguim Oct 2008 023

12/25/2015

Workshop Thursday 17th December - Pinus sylvestris – 2.

Workshop van donderdag 17 december - Pinus sylvestris – 2.

DSCN9581.JPG

A thick branch that is too straight is being wrapped with raffia so that we can give it a more elegant course.

Een té rechte dikkere tak wordt ingepakt met raffia om de rechte lijn bewegend te maken.

DSCN9653.JPG

Our K.B.K. members make many of their own trees and are receiving tips on what to do next and about the aimed goal.

K.B.K'ers vormen hun bomen zelf en krijgen ondertussen tips over de verdere opbouw en het beoogde doel.

DSCN9827.JPG

Fall 2017 the wire will be removed and another one will be applied immediately afterwards. At that point, if there is already more inner growth, the finer ramification will be wired along in the process. One can visit our nursery and purchase a starter tree like that but you’ll have to make an appointment for all of these trees are still in full ground. They all have a developed root system so they can easily be planted in a small pot without any risks.

Najaar 2017 ontdraden en onmiddelijk door bedraden. Ook wordt dan wordt de fijnere bedrading gedaan als er meer binnengroei is ontwikkeld. Dergelijke startplanten kunnen worden uitgekozen op afspraak omdat ze nog in volle grond staan. Ze hebben allen een opgebouwde potkluit, dus kunnen zonder risico naar een kleine pot.

 

12/24/2015

Workshop Thursday 17th December - Pinus sylvestris – 1.

Workshop van donderdag 17 december - Pinus sylvestris – 1.

DSCN9388.JPG

This Pinus sylvestris has been cultivated here in our nursery starting from seed about 20 years ago.

Deze Pinus sylvestris is op onze kwekerij gekweekt vanaf zaailing ongeveer 20 jaar geleden.

DSCN9501.JPG

Our goal is to create a style that is common for sylvestris, right here in our own environment. Slender, female character, sagging branches, empty spaces.

Beoogde stijl is zoals sylvestris in onze streken groeit. Ranke stijl, vrouwelijk karakter, hangende takken, grote lege ruimtes.

DSCN9509.JPG

The old bark shows that this tree has been cultivated in a pot for quite some time. Like all our other start plants it has lived alternately two years in full ground and two years in a pot. That is how we can obtain a nice, compact root system.

De oudere schors toont aan dat deze boom reeds langere tijd in pot is gekweekt. Zoals al onze startplanten is dit twee jaar volle grond en twee jaar in pot afwisselend. Zo bekomen we een zeer goede compacte wortelopbouw.

12/23/2015

Last Thursday's workshop - an overview - part 3.

Workshop van afgelopen donderdag - een overzicht - deel 3.
 

DSCN9720.JPG

Cedrus libanii.

DSCN9756.JPG

Larix forest in the making.
 
Larix bos in de maak.
 

DSCN9716.JPG

DSCN9771.JPG

DSCN9848.JPG

DSCN9796.JPG

Februari 2016 Kalender Openingsdagen/ Février 2016 Calendrier Jours d'ouverture.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/februari-20...

 

 

 

 

Kalender Openingsdagen Januari 2016/ Calendrier Jours d'ouverture Janvier 2016.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/kalender-ja...

 

 

For those who doesn't like traditional Christmas songs.

Clarence Carter - Back Door Santa (1968).

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NoalRsk5w&list=PLX9...

 

 

 

 

12/22/2015

Blues Christmas Song.

Eric Clapton-Cryin Christmas Tears-12-17-98

https://www.youtube.com/watch?v=vDYVrqBZ95k&list=PLX9...

 

 

 

“Kei Bonsai Kai” Spring Exhibition.

 

“Kei Bonsai Kai”

Spring Bonsai Exhibition.

Saturday 28th of May 2016.

from 10h - 17h.

Kei_bonsai_kai_2012_10-02.jpg

Bonsai Center Ginkgo

Heirweg 190, 9270 Laarne

Belgium.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/

 

Last Thursday's workshop - an overview - part 2.

Workshop van afgelopen donderdag - een overzicht - deel 2.

DSCN9346.JPG

A well prepared Juniperus sabina, ready for the first styling.
 
Een goed voorbereide Juniperus sabina klaar voor eerste vormgeving.

DSCN9381.JPG

One in five is allowed to sleep on our workshops.
 
Eén op de vijf mag slapen op onze workshops.

DSCN9385.JPG

Quercus, raw material.
 
Quercus ruw materiaal.

DSCN9388.JPG

Pinus sylvestris, started from garden plant.
 
Pinus sylvestris, vanaf tuinplant.

DSCN9397.JPG

Another Pinus sylvestris.
 
Nog een Pinus sylvestris.

12/21/2015

Another Christmas song.

John Mellencamp - I Saw Mommy Kissing Santa Claus - Video
 

Good Christmas songs, they exist.

Howlin' Bill - Rudolph (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=HFta3NFPIqQ

 

Last Thursday's workshop - an overview - part 1.

Workshop van afgelopen donderdag - een overzicht - deel 1.
 

DSCN9323.JPG

Juniperus sabina, homework done, nicely wired and well placed branches.
 
Juniperus sabina huiswerk voltooid, goede bedrading en goede plaatsing van de takken.

DSCN9335.JPG

Acer palmatum Deshoyo started as a garden plant 14 years ago, the tree is now more than 30 years old. Proud of the sticker on this tool box and with reason, these guys are from the golden ages.
 
Acer palmatum Deshoyo opgestart vanaf tuinplant 14 jaar geleden, totale leeftijd van de boom is nu meer dan 30 jaar. Fier op de sticker van deze werkbak en terecht, deze mannen komen uit de gouden jaren.

DSCN9339.JPG

New Acer project, almost all of our students are building up their trees starting with raw basic material. This acer began its training in April 2015 and is now moving one step up in its development. This give will be emphasized on our May exhibition, but you’ll have to find that out yourself…
 
Nieuw Acer project, bijna al onze cursisten bouwen hun bomen op vanaf ruw basis materiaal. Deze Acer is in April 2015 opgestart en wordt nu één stap verder opgebouwd. Op onze tentoonstelling in mei leggen we daarop de nadruk, maar je zal het zelf moeten ontdekken. 

12/20/2015

Today Quality Time.

DSCN0060.JPG

DSCN0062.JPG

Frederik repotting his Acer p. Deshoyo.

Frederik verpot zijn Acer palmatum Deshoyo.

DSCN0055.JPG

DSCN0073.JPG

DSCN0091.JPG

DSCN0093.JPG

DSCN0094.JPG

Thijs working on his trees and his projects.

Thijs werkt aan zijn bomen en aan zijn projecten.

DSCN0074.JPG

DSCN0078.JPG

DSCN0075.JPG

DSCN0086.JPG

Me, working on my bonsai trees.

Ik werk aan mijn bonsaibomen.

 

1 2 Next