01/25/2016

Workshop Monday, January 18th, 2016 - an overview - 2.

Workshop van maandag 18.01.2016 - een overzicht - 2.

DSCN2108.JPG

Juniperus sabina.

DSCN2110.JPG

The way of watering needs to be improved, the foliage shows signs of last summer’s disturbances in growth. We’ll try to fix this with liquid fertilizer once the temperature’s above 10 °C.

Watergift moet verbeterd worden, het loof vertoond groeistoornissen van afgelopen zomer. Dit moet nu rechtgetrokken worden met organische vloeibare mest vanaf +10°C.

DSCN2274.JPG

DSCN2285.JPG

DSCN2120.JPG

DSCN2321.JPG

Back side.

Achterzijde.

DSCN2326.JPG

DSCN2331.JPG

The correct front side. We’ll evaluate the tree one more time at the beginning of May to make sure it qualifies for the exhibition. It would be extremely early though because this tree has only been in training for three years.

De juiste voorzijde Bij deze boom doen we nog één evaluatie begin mei om te zien of we het beoogde tentoonstellingsniveau kunnen halen. Dit zou extreem vroeg zijn als het lukt, deze boom is pas 3 jaar in training.

Comments

Pareltje

Posted by: dirk | 01/25/2016

Respond to this comment

The comments are closed.