01/26/2016

Workshop Monday, January 18th, 2016 - an overview - 3.

Workshop van maandag 18.01.2016 - een overzicht - 3.

DSCN2402.JPG

Juniperus media Blaauw – Raft. More experienced students prune their own trees after they have been given an example of how to do it. Ready to be wired.

Juniperus media Blaauw – vlot. Gevorderde cursisten snoeien na voorbeeld hun bomen eigenhandig. Klaar voor bedrading.

DSCN2071.JPG

Larix forest.

Larix bos.

DSCN2162.JPG

DSCN2180.JPG

Back side.

Achterzijde.

DSCN2175.JPG

Front Side. It’s a pity we are not able to create depth in the pictures.

Voozijde. Spijtig genoeg kunnen we geen dieptezicht weergeven.

DSCN2164.JPG

Larix chokkan.

Larix chokkan.

DSCN2077.JPG

Olive tree cascade.

Olijfboom cascade.

DSCN2142.JPG

DSCN2220.JPG

More open void, emphasizing the old bark and trunk movement. From now on it can be maintained in this compact form.

Meer open ruimtes, meer nadruk op oude schors en stambewegingen. Vanaf nu in deze compacte vorm onderhouden.

DSCN2239.JPG

DSCN2258.JPG

Coming end of May the foliage should have doubled in growth and the wires removed.

Tegen einde mei moet de compacte loofgroei verdubbeld zijn en de draden er af.

DSCN2261.JPG

DSCN2262.JPG

DSCN2267.JPG

Notice the movement of the waterfall branch, it goes from left to right and up and down further downwards. “Naturally grown”.

Let op de bewegingen van de watervaltak, deze gaan zowel links en rechts als op en neer naar beneden. Naturally grown.

DSCN2300.JPG

The main accent during the tree evaluations on our exhibition is above all laid in the presentation and in the way old age and natural growth are intuitively being communicated to the public.

Tijdens de boombesprekingen op onze tentoonstelling worden vooral de nadrukken gelegd op de presentatie

DSCN2370.JPG

Pinus uncinata.

DSCN2081.JPG

DSCN2158.JPG

DSCN2177.JPG

More Bunjin.

Meer  Bunjin.

The comments are closed.