02/02/2016

Some trees in Tom’s collection evaluated - 1.

Evaluatie van enkele bomen uit de collectie van Tom – 1.

DSCN3644.JPG

Hokkaido juniper. This tree now needs a correct wiring.

Hokkaido Juniperus. Deze boom heeft nu een correcte bedrading nodig .

DSCN3654.JPG

The foliage is almost completely transferred.

Loof is bijna volledig omgebouwd.

DSCN3646.JPG

Carpinus coreanum. Started from just a chunk. It needs a bigger pot and one more season to develop the branches furthermore.

Carpinus coreanum. Opgestart vanaf stomp. Moet naar een grotere pot en nog een seizoen doorkweken aan de takken.

DSCN3671.JPG

Influencing the growth of the “pulling branches” through adapted pruning.

De groeikracht naar de trektakken sturen door aangepaste snoei.

DSCN3650.JPG

Pinus sylvestris.

DSCN3684.JPG

Thinning out and removing branches.

Uitdunnen en wegnemen van takken.

DSCN3686.JPG

The big character branches are fixated, so the raffia is to be removed.

Grote karaktertakken zijn gefixeerd, raffia mag weg.

DSCN3687.JPG

The fourth branch dispersion is a fact and all crossing and overlapping branches are removed. Now a perfect and efficient wiring is due.

De vierde takkenverdeling staat er op en alle op mekaar liggende en kruisende takken zijn weg. Nu volgt een perfecte en goed werkende bedrading.

The comments are closed.