02/03/2016

Some trees in Tom’s collection evaluated – 2.

Evaluatie van enkele bomen uit de collectie van Tom – 2.

DSCN3701.JPG

This Picea has almost obtained its compact image.

Deze Picea komt stilaan in zijn vaste vorm.

DSCN3695.JPG

Beautiful, compact foliage.

Reeds mooi compact loof.

DSCN3702.JPG

We have built this tree in three year time with only 2 main branches.

Deze boom hebben we op 3 jaar tijd opgebouwd met 2 hoofdtakken.

DSCN3718.JPG

Another repotting during springtime, there is still one big root that needs to be shortened. After that a smaller pot and we can talk bonsai with the capital B here.

Nog één verpotting in het voorjaar, er moet nog één zware wortel worden ingekort. Dan nog een kleinere pot aanpassen en bonsai met een hoofdletter B.

DSCN3709.JPG

A successful graft on this Pinus sylvestris yamadori.

Een geslaagde ent op deze Pinus sylvestris yamadori.

DSCN3708.JPG

The graft will grow completely on its own after summer.

Na deze zomer gaat de ent het volledig overnemen.

DSCN3713.JPG

These three trees are being prepared for the exhibition.


This is part of Tom’s collection that has reached an acceptable level over a fairly short period. All will be wired at home and styled. So far you’ve done a nice job Tom.

Deze drie bomen worden nu opgemaakt voor de tentoonstelling.

Dit is een deel van Toms collectie waarmee hij op relatief  korte tijd op een goed niveau is gekomen, alles wordt nu thuis bedraad en uitgelijnd. Tot nu toe mooi werk Tom.

The comments are closed.