02/17/2016

Larix Forest - 2.

Larix bos - 2.

DSCN5066.JPG

We are going to make a forest with some larches that have been prepared for over a period of 5, 7 and 9 years.

Met 5-, 7- en 9-jarige voorgekweekte Larix gaan we nog een bosje maken.

DSCN5077.JPG

Very compact root balls and foliage growing close to the trunk, this material is cultivated for bonsai purposes.

Zeer compacte wortelkluiten en loof dicht bij de stam betekend dat dit materiaal voor bonsaidoeleinden is gekweekt.

DSCN5080.JPG

DSCN5097.JPG

Mixture 50/50 bims/akadama.

Mix 50/50 Bims/Akadama.

DSCN5104.JPG

Eleven specimens selected and prepared for a new forest composition.

Elf stuks uitgeselecteerd en voorbereid voor een nieuwe boscreatie.

DSCN5108.JPG

The interaction between the different trunks, we begin with the largest of them all.

Het samenspel van de verschillende stammen, we beginnen met de grootste bomen.

DSCN5122.JPG

The main directions are nicely outlined. Now we have to disperse further on and create depth.

De hoofdlijnen staan mooi geplaatst, nu uitzwaaien en diepte maken.

DSCN5127.JPG

Variation in distance between the trees, creating empty spaces, keep all trees visible, providing sufficient depth etc.

Verschillende afstanden tussen alle bomen, lege ruimtes creëren, alle bomen zichtbaar houden, voldoende diepte creëren enz.

DSCN5141.JPG

DSCN5145.JPG

Securing all trees with wire.

Alle bomen vastzetten met draad.

DSCN5150.JPG

Come early spring time we’ll prune the whole lot.

Vroeg voorjaar wordt de gehele creatie uitgesnoeid.

DSCN5155.JPG

This composition has to give us the illusion of a main forest, the oldest group, and a younger batch, at viewing distance apart.

Een hoofdbos of oudste groep met een jongere uitgezaaide groep op kijkafstand, dit is de illusie die dit bos moet opwekken.

DSCN5162.JPG

First we water thoroughly and after that we still have to do some pruning and cover the ground surface with moss. Keeping it safe from heavy wind in the next 4 months is essential in order to maintain the growing rhythm. No wind, close to the surface or even on the ground itself, never allowing the soil mixture to dry out, protecting against frost when temperatures fall below minus 5°C. We’ll start nourishing with liquid fertilizer low on nitrogen during March and switch to solid fertilizer end of April/beginning of May.

Nu nog uitsnoeien en grondoppervlak afwerken met mos, maar eerst goed water geven. Zoveel mogelijk uit de wind opstellen de eerstkomende 4 maanden is zeer belangrijk voor de hergroei. Windvrij, zo laag mogelijk tegen de grond of op de grond, grondmengeling nooit laten droogkomen, beschermen tegen vorst vanaf -5°C. Starten met organische vloeibare voeding met laag N gehalte vanaf einde maart en vaste voeding vanaf eind april/begin mei.

The comments are closed.