02/21/2016

January 29th’ workshop, an overview - 2.

“2 to 1” workshop van 29 januari, een overzicht - 2.

DSCN4061.JPG

Pyracantha, little accent tree for the exhibition.

Pyracantha, kleine bijzetboom voor de tentoonstelling.

DSCN4044.JPG


Fagus sylvatica.

DSCN4126.JPG

Most of the time certain trees that haven’t had the correct follow-up or that were subject to the wrong pruning techniques at home require a fairly long period to restart their training again. We’ll start working on this Euonymus and Carpinus again next summer.

Bepaalde bomen die niet correct zijn opgevolgd of waar thuis verkeerde snoeitechnieken zijn op toegepast hebben meestal een lange heropstart periode nodig. Met deze Euonymus en Carpinus gaan we komende zomer verder werken.

DSCN4138.JPG

Cotoneaster, we can’t see the forest for the trees anymore.

Cotoneaster, we zien de bomen door het bos niet meer.

DSCN4157.JPG

DSCN4187.JPG

DSCN4171.JPG

DSCN4214.JPG

The right side needs to be rearranged, closer together and more in harmony with the rest. This is done during a repotting workshop.

De rechterzijde moet worden herschikt, dichter bij mekaar en meer in harmonie met de rest. Dit gebeurt tijdens een verpottings workshop.

DSCN4064.JPG

Cultivation of a Carpinus coreanum for sho-hin, a project under development.

Kweek van een Carpinus coreanum voor sho-hin, project in opbouw.

DSCN4316.JPG

DSCN4332.JPG

DSCN4339.JPG

DSCN4345.JPG

Learning to thin out a Satsuki Azalea. This is best performed during summer.

Het leren uitdunnen van een Satsuki Azalea. Uitdunnen doet men best in de zomer.

The comments are closed.