03/09/2016

After-sales service – Juniperus sabina yamadori.

Service na verkoop – Juniperus sabina yamadori.

What you are witnessing here demands a lot of time during spring and it is only done for trees that have been purchased here.

Wat je nu ziet is in het voorjaar tijdrovend en doen we enkel voor en met hier aangekochte bomen.

DSCN0675.JPG

A customer came back with his Juniperus sabina yamadori and asked us if we could help him choose a right pot for this tree. I simply answered him: “ This is quite impossible to do for such material. You first need to lift the tree out of its pot, inspect the root system, provide the tree with a possible inclination and from there on it is possible to choose a pot”. If one chooses to do as such at home then you already need an assortment of pots ready to choose from or one must be experienced enough to assess the whole situation in advance, however that is always a gamble.

Een klant kwam met zijn Juniperus sabina yamadori terug met de vraag om hem te helpen een pot te kiezen voor deze boom. Ik antwoordde heel simpel: “ dit is onmogelijk voor dergelijk materiaal, je moet eerst de boom uit zijn pot halen, wortels bekijken, inplantingshoek mogelijk maken en dan pas kan je kiezen”. Als je zoiets thuis wilt doen moet je al een assortiment potten hebben of de situatie zeer goed kunnen inschatten wat toch wel een gok blijft.

DSCN0690.JPG

DSCN0691.JPG

DSCN0707.JPG

DSCN0718.JPG

 

DSCN0746.JPG

This extra movement was hidden under the surface.

Deze extra beweging zat onder de aarde verborgen.

DSCN0759.JPG

DSCN0761.JPG

DSCN0773.JPG

DSCN0774.JPG

DSCN0778.JPG

DSCN0802.JPG

A lot of students follow our example in preparing yamadori, in this tree for example the dead wood has been cleaned and the redundant twigs have been removed. Now it’s time for a repotting meaning the right soil mixture, the right inclination and in a good/right pot. After next summer a styling will follow. One can already notice that this is going to become a nice bonsai.

Vele cursisten volgen ons voorbeeld met yamadori voorbereiden, bij deze boom is het dode hout opgekuist en de slechte takjes ertussenuit gehaald. Nu de verpotting op een goed mengsel en de juiste inplantingshoek in een goede/juiste pot. Na de zomer volgt de vormgeving. Je kan nu al zien dat dit een zeer mooie bonsai wordt.

The comments are closed.