03/12/2016

Repotting season has started.

Het verpotseizoen is begonnen.
 
The seasonal influences appear earlier this year than they normally do and most trees are already budding. Normally we repot certain early varieties first like Acer p. kiyohime, Larix….Then we take to the project trees. After that the deciduous ones are on just before budding, the flowering trees right after flowering and last the needle varieties and conifers. Because of the softer winter this year all of them are already in need of repotting just now. Especially when the weather forecast brings us longer periods with softer temperatures.
 
Dit jaar is het voor vele bomen vroeger dan normaal en zijn de meeste bomen al aan de knopzetting bezig. Normaal doen we eerst de vroege soorten zoals bvb Acer p. kiyohime, Larix... Daarna de projectbomen, dan de loofbomen net voor ze gaan uitlopen, de bloeiers vlak na de bloei en als laatste de naaldbomen en coniferen. Door de zachtere winter is alles door mekaar klaar om te verpotten, vooral nu er een periode met zachtere temperaturen voor een langere tijd is begonnen.

DSCN1526.JPG

Juniperus sabina.

DSCN1528.JPG

Well preparing in advance is beneficial for a workshop. Therefore it is best to prepare your soil mixtures, grain size etc., at home.
 
Een goede voorbereiding maakt de workshop tijd nuttiger. Dus goed op korrelgrootte uitgezeefde aarde op voorhand thuis klaar maken helpt heel veel.

DSCN1535.JPG

Carpinus coreanum.

DSCN1545.JPG

Nothofagus antartica start material.
 
Nothofagus antartica startmateriaal.

DSCN1560.JPG

Acer p. deshoyo start plant.
 
Acer p. Deshoyo startplant.

DSCN1565.JPG

Larix en Acer p. Deshoyo.

DSCN1572.JPG

 

DSCN1591.JPG

DSCN1609.JPG

DSCN1617.JPG

DSCN1621.JPG

"Allez les blues".
 

DSCN1628.JPG

DSCN1651.JPG

DSCN1660.JPG

Matching a new pot, the last one was too dominant for the bonsai.
 
Aanpassen van een nieuwe pot, vorige pot oogde te dominant t.o.v. de bonsai.
 

DSCN1665.JPG

Original pot; the trunk looks thinner and the inclination isn’t accentuated. The lower branch loses its significance.
 
Oorspronkelijke pot; hierin toont de stam dunner en de helling van de bonsai wordt niet geaccentueerd. De onderste tak verliest zijn betekenis.
 

DSCN1668.JPG

This is already an improvement yet still too big.
 
Dit is al veel beter maar nog net iets te groot.
 

DSCN1670.JPG

The right proportions for the final pot.
 
Dit is de juiste verhouding voor een eindpot.
 

DSCN1672.JPG

This is also perfectly possible.
 
Ook dit kan perfect.
 

DSCN1679.JPG

This combination as well puts the tree in a more dominant position.
 
Ook deze combinatie laat de boom duidelijk domineren.
 

DSCN1682.JPG

The owner has chosen this pot. Shape, size and colour are a match. This is the correct way of choosing a final pot. Notice that in a 5 persons’ workshop this is a time-consuming activity.
 
De eigenaar koos voor deze pot. Vorm, grootte en kleur zitten goed. Voor de keuze van de juiste eindpot is dit de ideale manier, let op bij groep workshops van 5 personen is dit kiezen wel tijdrovend.
 

DSCN1690.JPG

DSCN1683.JPG

DSCN1699.JPG

DSCN1705.JPG

Nice size, nice character. This yamadori will be styled after summer.
 
Mooie maat, mooi karakter. Deze yamadori wordt na de zomer gevormd.

DSCN1710.JPG

DSCN1731.JPG

DSCN1740.JPG

New and better inclination. New and definite front side.
 
Nieuwe en betere helling. Nieuwe en definitieve voorzijde.

DSCN1751.JPG

DSCN1756.JPG

A good advice: Whether you are dealing with freshly made trees or mature ones, don’t forget the after care of newly repotted trees. For the next 3 to 4 months, the act of watering and the spot the tree is put in should be well considered. If one thinks of oneself as a bonsai enthusiast one should take into account the fact of keeping one’s trees alive and in good health.
 
Een gouden raad, of het nu gaat over nog onbewerkte of rijpe bomen, vergeet de nazorgen van pas verpotte bomen niet. Watergift en standplaats moeten optimaal zijn zeker de eerstkomende 3 à 4 maanden. Iedereen die bonsai beoefenaar wil zijn moet zich daaraan houden als je je bomen gezond en in leven wil houden.

The comments are closed.