04/25/2016

Last Friday’s workshop - an overview.

Workshop van verleden vrijdag - een overzicht.

DSCN1448.JPG

Acer p. deshojo Chu-hin project.

Acer p. Deshojo Chu-hin project.

DSCN1716.JPG

DSCN1741.JPG

DSCN1754.JPG

DSCN1791.JPG

DSCN1456.JPG

DSCN1693.JPG

DSCN1953.JPG

DSCN1961.JPG

DSCN1966.JPG

DSCN1590.JPG

DSCN1591.JPG

DSCN1682.JPG

Alain is wiring a tree for the first time.

Alain is voor de eerste keer een boom aan het bedraden.

DSCN1732.JPG

DSCN1725.JPG

DSCN1801.JPG

Bunjin in the making.

Bunjin in wording.

DSCN1459.JPG

DSCN1492.JPG

DSCN1517.JPG

DSCN1608.JPG

DSCN1866.JPG

DSCN1879.JPG

DSCN1893.JPG

DSCN1922.JPG

DSCN1942.JPG

We’ll continue next week because these kind of stylings are too intensive during a group workshop. So it’s better taking one’s time and continue steadily however within the shortest time span possible.

Dit werk wordt volgende week verder gezet, dit zijn te grote stijlingen voor een groepsworkshop. Dus beter de tijd nemen en rustig verder werken maar binnen de korst mogelijke tijd.

DSCN1822.JPG

DSCN1441.JPG

DSCN1623.JPG

DSCN1628.JPG

DSCN1651.JPG

DSCN1670.JPG

DSCN1709.JPG

DSCN1611.JPG

DSCN1688.JPG

DSCN1534.JPG

DSCN1540.JPG

DSCN1701.JPG

DSCN1776.JPG

This Taxus will be transferred to its final small pot next year.

Volgend jaar kan deze Taxus naar zijn finale kleine pot.

The comments are closed.