04/28/2016

Tsuga

Tsuga.
 
The new pot will have to go with the tree’s new character.
 
De pot wordt aangepast aan het nieuwe karakter van de boom.

DSCN2007.JPG

DSCN2099.JPG

DSCN2139.JPG

DSCN2141.JPG

Windswept.
Notice the illusion of shade created with the planted moss.
 
Windswept.
Zie de illusie van schaduw bij de mos beplanting.

DSCN2146.JPG

The comments are closed.