04/30/2016

Satsuki Azalea from Aragi, raw material.

Satsuki Azalea van Aragi, ruw materiaal.

DSCN2064.JPG

DSCN2066.JPG

Between about 50 to 60 years old and already more than 15 years of preparatory work.

Ongeveer tussen de 50 à 60 jaar oud en meer dan 15 jaar voorbereidend werk.

DSCN2071.JPG

DSCN2072.JPG

DSCN2074.JPG

DSCN2089.JPG

DSCN2103.JPG

DSCN2165.JPG

DSCN2169.JPG

DSCN2174.JPG

DSCN2180.JPG

DSCN2181.JPG

DSCN2187.JPG

DSCN2191.JPG

DSCN2196.JPG

 

 

 

04/29/2016

Japanse Esdoorn in soorten te koop.

Acer palmatum tuinplanten en Acer palmatum geschikt voor bonsai te koop.

DSCN2859.JPG

DSCN2861.JPG

DSCN2634.JPG

DSCN2635.JPG

Acer p. deshojo.

DSCN2637.JPG

DSCN2640.JPG

DSCN2642.JPG

DSCN2643.JPG

DSCN2644.JPG

DSCN2646.JPG

DSCN2647.JPG

DSCN2648.JPG

DSCN2649.JPG

DSCN2650.JPG

DSCN2651.JPG

DSCN2652.JPG

DSCN2653.JPG

DSCN2654.JPG

DSCN2655.JPG

DSCN2656.JPG

DSCN2657.JPG

DSCN2658.JPG

DSCN2659.JPG

DSCN2660.JPG

DSCN2663.JPG

DSCN2666.JPG

DSCN2667.JPG

DSCN2669.JPG

DSCN2671.JPG

DSCN2675.JPG

DSCN2676.JPG

DSCN2677.JPG

DSCN2679.JPG

DSCN2682.JPG

DSCN2684.JPG

DSCN2685.JPG

DSCN2686.JPG

DSCN2688.JPG

DSCN2692.JPG

DSCN2694.JPG

DSCN2696.JPG

DSCN2697.JPG

DSCN2701.JPG

DSCN2702.JPG

DSCN2706.JPG

DSCN2707.JPG

DSCN2708.JPG

DSCN2710.JPG

DSCN2711.JPG

DSCN2712.JPG

DSCN2713.JPG

DSCN2714.JPG

DSCN2715.JPG

DSCN2716.JPG

DSCN2717.JPG

DSCN2718.JPG

DSCN2721.JPG

DSCN2723.JPG

DSCN2725.JPG

DSCN2728.JPG

DSCN2730.JPG

DSCN2733.JPG

DSCN2794.JPG

DSCN2796.JPG

DSCN2798.JPG

DSCN2800.JPG

DSCN2801.JPG

DSCN2802.JPG

DSCN2803.JPG

DSCN2805.JPG

DSCN2808.JPG

DSCN2809.JPG

DSCN2812.JPG

DSCN2813.JPG

DSCN2814.JPG

DSCN2816.JPG

DSCN2817.JPG

DSCN2820.JPG

DSCN2824.JPG

DSCN2825.JPG

DSCN2827.JPG

DSCN2828.JPG

DSCN2830.JPG

DSCN2833.JPG

DSCN2834.JPG

DSCN2836.JPG

DSCN2838.JPG

DSCN2840.JPG

DSCN2841.JPG

DSCN2842.JPG

DSCN2844.JPG

DSCN2847.JPG

DSCN2848.JPG

DSCN2849.JPG

DSCN2850.JPG

DSCN2851.JPG

DSCN2853.JPG

DSCN2856.JPG

DSCN2862.JPG

DSCN2863.JPG

DSCN2866.JPG

Enkele voorbeelden van onze aanplant van Japanse Esdoorn in onze tuintjes en borders.

DSCN2888.JPG

DSCN2887.JPG

DSCN2886.JPG

DSCN2885.JPG

DSCN2884.JPG

DSCN2881.JPG

DSCN2880.JPG

DSCN2879.JPG

DSCN2876.JPG

DSCN2874.JPG

DSCN2873.JPG

DSCN2870.JPG

DSCN2868.JPG

DSCN2865.JPG

DSCN2864.JPG

DSCN2858.JPG

DSCN2857.JPG

DSCN2856.JPG

DSCN2901.JPG

DSCN2889.JPG

DSCN2891.JPG

DSCN2896.JPG

DSCN2898.JPG

DSCN2897.JPG

 

 

04/28/2016

Kalender Openingsdagen APRIL & MEI 2016/ Calendrier Jours d'ouverture AVRIL & MAI 2016.

Kalender April 2016_.jpg 

 

MEI16.jpg

 

Tsuga

Tsuga.
 
The new pot will have to go with the tree’s new character.
 
De pot wordt aangepast aan het nieuwe karakter van de boom.

DSCN2007.JPG

DSCN2099.JPG

DSCN2139.JPG

DSCN2141.JPG

Windswept.
Notice the illusion of shade created with the planted moss.
 
Windswept.
Zie de illusie van schaduw bij de mos beplanting.

DSCN2146.JPG

04/27/2016

Juniperus yamadori, preparations for a styling in the fall.

Juniperus yamadori, voorbereiding voor najaar stijling.

DSCN1999.JPG

DSCN2026.JPG

DSCN2037.JPG

DSCN2056.JPG

DSCN2079.JPG

DSCN2086.JPG

DSCN2131.JPG

DSCN2197.JPG

 

 

 

04/26/2016

Acer buergerianum on rock.

Acer buergerianum op rots.

DSCN1986.JPG

DSCN1987.JPG

Protruding growth and leaf-stalks that are too long are being removed. The first growth in our greenhouse has progressed too vigorously. Within a few weeks we’ll continue to build further with the second growth wave.
 
Uitgroei en te lange bladstelen worden weggenomen. De eerste groei in de serre is te snel verlopen. Binnen enkele weken gaan we verder opbouwen met de 2de groei.

DSCN1991.JPG

DSCN2011.JPG

DSCN2017.JPG

DSCN2042.JPG

DSCN2049.JPG

04/25/2016

Preparations for the K.B.K. exhibition May 28th.

Voorbereidingen K.B.K. tentoonstelling 28 mei.

DSCN2068.JPG

Preparations for the exhibition have begun. The "older guard" of K.B.K. couldn't wait anymore so they have started already. The first of a series of backgrounds are being hung. Thanks guys.

De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn begonnen. De oudere garde KBK'ers kon niet meer wachten en zijn eraan begonnen. De eerste achtergronden worden geplaatst. Bedankt mannen.

Last Friday’s workshop - an overview.

Workshop van verleden vrijdag - een overzicht.

DSCN1448.JPG

Acer p. deshojo Chu-hin project.

Acer p. Deshojo Chu-hin project.

DSCN1716.JPG

DSCN1741.JPG

DSCN1754.JPG

DSCN1791.JPG

DSCN1456.JPG

DSCN1693.JPG

DSCN1953.JPG

DSCN1961.JPG

DSCN1966.JPG

DSCN1590.JPG

DSCN1591.JPG

DSCN1682.JPG

Alain is wiring a tree for the first time.

Alain is voor de eerste keer een boom aan het bedraden.

DSCN1732.JPG

DSCN1725.JPG

DSCN1801.JPG

Bunjin in the making.

Bunjin in wording.

DSCN1459.JPG

DSCN1492.JPG

DSCN1517.JPG

DSCN1608.JPG

DSCN1866.JPG

DSCN1879.JPG

DSCN1893.JPG

DSCN1922.JPG

DSCN1942.JPG

We’ll continue next week because these kind of stylings are too intensive during a group workshop. So it’s better taking one’s time and continue steadily however within the shortest time span possible.

Dit werk wordt volgende week verder gezet, dit zijn te grote stijlingen voor een groepsworkshop. Dus beter de tijd nemen en rustig verder werken maar binnen de korst mogelijke tijd.

DSCN1822.JPG

DSCN1441.JPG

DSCN1623.JPG

DSCN1628.JPG

DSCN1651.JPG

DSCN1670.JPG

DSCN1709.JPG

DSCN1611.JPG

DSCN1688.JPG

DSCN1534.JPG

DSCN1540.JPG

DSCN1701.JPG

DSCN1776.JPG

This Taxus will be transferred to its final small pot next year.

Volgend jaar kan deze Taxus naar zijn finale kleine pot.

04/24/2016

Juniperus sabina.

Juniperus sabina.

We are coming to the end of repotting season. A lot of those repottings are now preparations for styling sessions in the fall. Many of our students have been doing so and therefore will be able to establish a successful creation with a strong, powerful tree.

We zijn in de laatste periode van het verpotting seizoen. Vele verpottingen zijn nu voorbereidingen voor vormgevingen in het najaar. Vele van onze cursisten werken reeds op deze manier om een succesvolle creatie met een krachtige gezonde boom neer te zetten.

DSCN1149.JPG

DSCN1158.JPG

DSCN1163.JPG

DSCN1198.JPG

DSCN1266.JPG

DSCN1269.JPG

DSCN1286.JPG

DSCN1302.JPG

DSCN1314.JPG

DSCN1320.JPG

DSCN1361.JPG

DSCN1364.JPG

DSCN1384.JPG

DSCN1385.JPG

DSCN1400.JPG

04/23/2016

Bonsai Center Ginkgo, just another day.

DSCN1116.JPG

DSCN1120.JPG

DSCN1133.JPG

DSCN1144.JPG

DSCN1433.JPG

DSCN9882.JPG

DSCN9917.JPG

DSCN9928.JPG

DSCN9931.JPG

DSCN9945.JPG

DSCN9950.JPG

DSCN9957.JPG

DSCN9958.JPG

DSCN0043.JPG

DSCN1087.JPG

DSCN1093.JPG

DSCN1095.JPG

DSCN1096.JPG

DSCN1098.JPG

DSCN1123.JPG

DSCN1124.JPG

DSCN1102.JPG

DSCN1105.JPG

04/22/2016

Work and special reduction on a Acer p. Deshojo.

Werkzaamheden en aanbieding Acer p. Deshojo.

DSCN0041.JPG

DSCN0042.JPG

DSCN0043.JPG

Repotting of a Pinus pentaphylla raft.

Verpotten van Pinus pentaphylla vlot.

DSCN0059.JPG

New Acer project.

Nieuw project Acer.

DSCN0061.JPG

DSCN0954.JPG

DSCN0956.JPG

Apple trees blossoming.

Nu appelbomen in bloei.

DSCN0809.JPG

DSCN0817.JPG

DSCN0819.JPG

A lot of pruning and pinching to do.

Heel veel snoei en nijpwerk.

DSCN0829.JPG

The first pruning sessions this season for these Maples.

De eerste snoei van dit seizoen voor deze esdoorns.

DSCN0848.JPG

DSCN0949.JPG

DSCN0983.JPG

DSCN1438.JPG

DSCN1068.JPG

DSCN1071.JPG

DSCN1109.JPG

This Japanese Maple, Acer palmatum Deshojo, is for sale at half price. Offer stands till Saturday evening April 30th.

Deze Japanse Esdoorn, Acer palmatum Deshojoh, nu te koop aan halve prijs. Deze aanbieding is geldig tot en met zaterdag 30 april.

04/21/2016

Bonsai displayed in the garden – 2.

Bonsai opgesteld in bonsaituin - 2.

DSCN9018.JPG

DSCN9021.JPG

DSCN9022.JPG

DSCN9024.JPG

DSCN9025.JPG

DSCN9027.JPG

DSCN9028.JPG

DSCN9034.JPG

DSCN9037.JPG

DSCN9045.JPG

DSCN9048.JPG

DSCN9051.JPG

DSCN9302.JPG

DSCN9305.JPG

DSCN9309.JPG

DSCN9314.JPG

DSCN9325.JPG

DSCN9327.JPG

DSCN9328.JPG

DSCN9329.JPG

DSCN9331.JPG

DSCN9333.JPG

DSCN9337.JPG

DSCN9339.JPG

DSCN9341.JPG

DSCN9342.JPG

DSCN9345.JPG

DSCN9352.JPG

DSCN0422.JPG

DSCN9355.JPG

DSCN9356.JPG

DSCN9858.JPG

DSCN9359.JPG

DSCN9360.JPG

DSCN9844.JPG

DSCN9847.JPG

We do not prefer to negociate or sell through the internet. Whoever would like to purchase a beautiful tree can come and visit us to see them in our gardens. If you have a certain  interest in some of these bonsai we’ll be happy to provide you with the necessary information the “old skool” way.

Wij doen geen internetverkoop of onderhandelingen via internet. Wie een mooie boom wil kan deze in onze tuinen komen bekijken en uitkiezen en krijgt dan ook de nodige informatie old skool.

04/20/2016

Bonsai displayed in the garden – 1.

Bonsai opgesteld in bonsaituin - 1.

DSCN7199.JPG

DSCN7200.JPG

You’ll be able to find very interesting trees here in different styles and varieties, already in training for more than 15 to 25 years. If you’d like to add some top class trees to your collection, we have them for you at realistic prices.
 
Hier vind u zeer interessante bomen in aparte soorten en stijlen die reeds meer dan 15 à 25 jaar in training zijn. Wil je enkele top class bomen in je collectie, wij hebben ze aan realistische prijzen.

DSCN7201.JPG

DSCN8382.JPG

Also a vast variety of masterclass bonsai.
 
Eveneens masterclass bonsai in grote variatie.

DSCN8801.JPG

DSCN8805.JPG

DSCN8806.JPG

DSCN8807.JPG

DSCN8808.JPG

DSCN8811.JPG

DSCN8814.JPG

DSCN8816.JPG

DSCN8817.JPG

DSCN8818.JPG

DSCN8819.JPG

DSCN8821.JPG

A lot of big sized trees.
 
Veel big size bomen.

DSCN8822.JPG

Old and newly started projects.
 
Oude en nieuwe opgestarte projecten.

DSCN8823.JPG

DSCN8824.JPG

DSCN8826.JPG

DSCN8827.JPG

DSCN8828.JPG

DSCN8830.JPG

DSCN8831.JPG

DSCN8832.JPG

DSCN8835.JPG

We do not prefer to negociate or sell through the internet. Whoever would like to purchase a beautiful tree can come and visit us to see them in our gardens. If you have a certain  interest in some of these bonsai we’ll be happy to provide you with the necessary information the “old skool” way.

Wij doen geen internetverkoop of onderhandelingen via internet. Wie een mooie boom wil kan deze in onze tuinen komen bekijken en uitkiezen en krijgt dan ook de nodige informatie, "old skool".

04/19/2016

Last Monday’s workshop – An overview.

DSCN0543.JPG

DSCN0770.JPG

DSCN0771.JPG

DSCN0507.JPG

DSCN0546.JPG

DSCN0573.JPG

DSCN0700.JPG

DSCN0703.JPG

DSCN0717.JPG

DSCN0459.JPG

DSCN0581.JPG

DSCN0582.JPG

DSCN0672.JPG

DSCN0673.JPG

DSCN0677.JPG

DSCN0683.JPG

DSCN0748.JPG

DSCN0788.JPG

DSCN0797.JPG

DSCN0807.JPG

DSCN0516.JPG

DSCN0537.JPG

DSCN0562.JPG

DSCN0568.JPG

DSCN0618.JPG

DSCN0444.JPG

DSCN0480.JPG

DSCN0579.JPG

DSCN0586.JPG

DSCN0650.JPG

DSCN0667.JPG

DSCN0689.JPG

DSCN0738.JPG

DSCN0740.JPG

DSCN0497.JPG

DSCN0450.JPG

DSCN0629.JPG

DSCN0685.JPG

DSCN0731.JPG

04/18/2016

Last Saturday’s workshop – An overview.

Workshop van afgelopen zaterdag - een overzicht.

CSCN9972 (19).JPG

DSCN0149.JPG

DSCN0182.JPG

Pinus mugo.

DSCN0044.JPG

DSCN0096.JPG

DSCN0111.JPG

Pinus sylvestris.

CSCN9972 (12).JPG

DSCN0069.JPG

DSCN0094.JPG

DSCN0116.JPG

Pinus sylvestris.

CSCN9972 (25).JPG

DSCN0124.JPG

DSCN0208.JPG

Picea.

DSCN0289.JPG

DSCN0293.JPG

DSCN0300.JPG

Malus.

DSCN0114.JPG

DSCN0127.JPG

DSCN0213.JPG

Juniperus.

CSCN9972 (27).JPG

CSCN9972 (28).JPG

DSCN0247.JPG

DSCN0263.JPG

Juniperus.

CSCN9972 (23).JPG

DSCN0275.JPG

DSCN0281.JPG

DSCN0287.JPG

DSCN0314.JPG

Juniperus sabina, styling in september.

DSCN0298.JPG

DSCN0320.JPG

Juniperus.

DSCN0243.JPG

DSCN0245.JPG

Satsuki Azalea yamadori in training.

 

04/17/2016

Shohin department.

Our Shohin department is in need of maintenance.
 
Shohin afdeling heeft onderhoud nodig.

DSCN8862.JPG

DSCN8877.JPG

DSCN8898.JPG

Acer p. Seigen shohin pruning-pincing.
 
Acer p. Seigin shohin snoei - nijpen.

DSCN8920.JPG

Repotting.
 
Verpotten

DSCN8903.JPG

A long waiting list.
 
Een lange wachtlijst.

DSCN8915.JPG

Acer palmatum shohin pruning, leaf trimming and repotting.
 
Acer palmatum shohin snoeien, bladsnoei en verpotten.

DSCN8924.JPG

DSCN8936.JPG

Acer buergerianum.

DSCN8938.JPG

Forsythia en Pyracantha.

DSCN8947.JPG

Chaenomeles

DSCN8959.JPG

Zelkova.

DSCN8977.JPG

Juniperus rigida.
 
Shohin projects.
 
Shohin projecten.

DSCN9154.JPG

DSCN9160.JPG

DSCN9163.JPG

DSCN9164.JPG

DSCN9370.JPG

DSCN9373.JPG

DSCN9403.JPG

DSCN9410.JPG

DSCN9413.JPG

Ginkgo biloba.

04/16/2016

Spring tasks.

Voorjaarswerk.

DSCN7228.JPG

Carpinus coreanum.

DSCN7329.JPG

Acer palmatum.

DSCN8008.JPG

Chu hin maintenance.
 
Chu hin onderhoud.
Acer p. deshoyo, Acer p. benichidori, Acer p. Arakawa.

DSCN8024.JPG

DSCN8133.JPG

Acer buergerianum maintenance.

Acer buergerianum onderhoud.

DSCN8795.JPG

Pruning foliage as well as root pruning during the change of two productive seasons.
 
Bladsnoei en wortelsnoei in de overgang van twee werkseizoenen.

DSCN8799.JPG

More intensive interventions on the roots require good after-care.
 
Nog zware ingrepen aan de wortels vragen goede nazorgen.

DSCN8983.JPG

Acer palmatum.

DSCN9383.JPG

DSCN9384.JPG

DSCN9833.JPG

Acer p. Arakawa.

DSCN9698.JPG

DSCN9731.JPG

DSCN9738.JPG

DSCN9742.JPG

DSCN9863.JPG

Acer palmatum.

DSCN9717.JPG

Acer buergerianum.

DSCN8969.JPG

Patrick's Juniperus itoigawa chu hin for the exhibition.
 
Patrick's Juniperus itoigawa chu hin voor de tentoonstelling.

DSCN9750.JPG

Acer buergerianum.

DSCN9868.JPG

DSCN9880.JPG

Acer palmatum.

 

04/15/2016

Pinus pentaphylla, the final pot.

Pinus pentaphylla, de finale pot.

DSC03186.jpeg

DSCN9443.JPG

DSCN9444.JPG

DSCN9447.JPG

DSCN9451.JPG

DSCN9452.JPG

New angle and new front side.

Nieuwe helling en nieuwe voorzijde.

DSCN9467.JPG

DSCN9470.JPG

DSCN9472.JPG

Three possible slabs.

Drie mogelijke slabs.

DSCN9477.JPG

DSCN9487.JPG

Very convenient slab.

Goed passende slab.

DSCN9509.JPG

Not good.

Niet goed.

DSCN9530.JPG

A beautiful fitting slab.

Mooi goed passende slab.

DSCN9537.JPG

DSCN9588.JPG

DSCN9608.JPG

DSCN9618.JPG

DSCN9655.JPG

DSCN9663.JPG

DSCN9679.JPG

DSCN9687.JPG

Ready for the exhibition, very nice combination tree – slab.

Klaar voor de tentoonstelling, zeer mooie combinatie boom - slab.

IMG_1089.jpeg

IMG_1123.jpeg

04/14/2016

Fagus crenata - root base improvement.

Fagus crenata - wortel basis verbetering.

DSCN9171.JPG

DSCN9182.JPG

DSCN9184.JPG

DSCN9195.JPG

DSCN9223.JPG

The root base is being improved and balanced.

De wortelvoet wordt verbeterd en in evenwicht gebracht.

DSCN9234.JPG

DSCN9277.JPG

DSCN9285.JPG

DSCN9288.JPG

DSCN9289.JPG

DSCN9296.JPG

DSCN9366.JPG

 

04/13/2016

Juniperus squamata Meierii bonsai.

Improving the trunk base  and looking for a matching pot.

Een nieuwe pot aanpassen en wortelvoet verbeteren.

DSCN8314.JPG

DSCN8317.JPG

DSCN8544.JPG

DSCN8552.JPG

DSCN8574.JPG

Improved root base.

Verbeterde wortelvoet.

DSCN8600.JPG

DSCN8603.JPG

Better proportion and shape of this pot.

De proportie en vorm van de nieuwe pot zijn beter.

DSCN8666.JPG

Juniperus squamata Meierii, about 17 years old and 4 years in training, started from cultivated yet unprocessed start material. Made in Belgium, this is an ideal tree for our exhibition.

Juniperus squamata Meierii ongeveer 17 jaar oud en 4 jaar in training. Begonnen vanaf voor gekweekt ruw ongevormd startmateriaal. Made in Belgium, ideale boom voor onze liefhebberstentoonstelling.
1 2 Next