05/13/2016

A very old Chinese Elm - "The survivor."

Een zeer oude chinese iep – "the survivor".

 

Zie ook:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCN3994.JPG

This Ulmus parviflora became part of my collection in the late seventies. It was part of the Chinese contribution on the Ghent Flower Show back then (Floraliën). After the exhibition these trees were sold in a florist greenhouse  shop in Merelbeke.

Deze Ulmus parvifolia kwam voor het eerst in mijn bezit eind jaren 70. Het was één van de Chinese inzendingen voor de Gentse floraliën die achteraf in een bloemenserre in Merelbeke stond.

DSCN3996.JPG

You won’t be able to find these kind of trees among the export batch anymore. They are no longer cultivated in the “Naturally grown” way. Back then it was totally normal because they were collected in the wild.

Dit zijn vormen zoals ze nu niet meer geïmporteerd worden omdat ze niet meer voor export gekweekt worden naar de “ natural grown” look, dit was toen normaal omdat ze uit de vrije natuur kwamen.

DSCN4000.JPG

This one is already spending its life in a pot for about 50 years.

Deze boom leeft al ongeveer 50 jaar in pot.

DSCN4002.JPG

DSCN4012.JPG

This little piece of nature has never seen a single wire, it has always been maintained by pruning. One can observe that by looking at the diversity in all the branches.

Dit oud stukje natuur is nooit bedraad geweest en is altijd door snoei onderhouden. De vormen van de takken kunnen dit laten zien door hun grote verscheidenheid.

DSCN4015.JPG

This simple looking tree, one that many people just pass by without noticing, because it is “only an Elm”, is the perfect example to present on the exhibition among other “naturally grown image” trees. A simple but neatly maintained bonsai that has revealed its own identity and character over the years and that has been in the hands of the same person who took care of it for more than 35 years.

Dit eenvoudig ogende boompje waar weinig mensen bij stilstaan , want het is maar een Iep, is het ideale voorbeeld om op de K.B.K. tentoonstelling bij de “Natural Grown look”  bomen te presenteren.De eenvoudig maar keurig onderhouden bonsai die over vele jaren zijn eigenheid en karakter prijs geeft en die gedurende meer dan 35 jaar door dezelfde persoon is onderhouden.

DSCN4020.JPG

Visiting a bonsai show is mainly about learning to discover the trees exhibited. Their background, past, meaning, techniques, the season, the growing strength or health condition, their way of presentation...In short, the whole story has to unravel itself here to be discovered, and that without any additional info on a piece of cardboard next to it whatsoever. That and only that is the meaning of truly experiencing bonsai.

Een bonsaitentoonstelling bezoeken is voornamelijk het leren ontdekken van de tentoongestelde bomen, wat de achtergrond is, het verleden, de bedoeling, het verhaal, de techniek, het seizoen, de groeikracht of gezondheid, de presentatie, kortom het ganse verhaal moet kunnen worden ontdekt zonder enige bijhorende informatie. Dit is echt bonsai beleven.

The comments are closed.