05/16/2016

Chamaecyparis for the exhibition.

Chamaecyparis voor de tentoonstelling.

DSCN4977.JPG

This old Chamaecyparis has a long bonsai history and is now part of Thijs’ collection.

Deze oude chamaecyparis heeft een lang bonsai verleden en staat nu in de collectie van Thijs.

DSCN4979.JPG

The tree is being prepared for the exhibition, every branch has a special character and shows old age. I first obtained the tree from Japan in the early days, it came from a period where wiring a tree wasn’t really done yet. Nowadays it’s hard to find these kind of trees, even in Japan, let alone the variety. When I purchased it back then it was already living in a pot for over three generations.

De boom wordt voorbereid voor de tentoonstelling, iedere tak in deze boom heeft een zeer speciaal karakter en is zeer oud. De boom heb ik in mijn beginperiode vanuit Japan en komt uit de periode waar nog niet werd bedraad. Zo zijn er, zelfs in Japan, niet veel exemplaren meer en zeker niet van deze soort. Het was toen een boom die reeds meer dan drie generaties in pot stond.

DSCN4980.JPG

Thijs was interested in the variety as well as in the shape and special character of this bonsai. A character that will be emphasised on the exhibition.

Thijs was toen niet alleen geïnteresseerd in de soort maar ook in de vorm en in het speciale karakter van de bonsai. Een karakter dat nu speciaal voor de tentoonstelling terug sterk naar voor wordt gebracht.

DSCN4983.JPG

 

This very old and special specimen is more than a Kei Bonsai Kai story but it also reveals signs of artistic and botanical appreciation for a rare bonsai. I do hope the visitors will experience it that way.

Dit zeer speciaal en zeer oud exemplaar is meer dan een Kei Bonsai Kai verhaal maar een teken van artistieke en botanische appreciatie voor een zeldzame bonsai. Ik hoop dat de bezoekers het ook zo beleven.

A bonsai show is so much more than just looking at some trees and judging what you do or don’t like, so much more than trying to find flaws…

To learn to admire and discover bonsai is part of the art of understanding them and that’s the reason why we organize this exhibition.

There will be results shown that were obtained over a long period of time coinsiding with the obvious utmost respect for the tree and its health. Learning to understand bonsai in its purest form is returning to simplicity.

Een Bonsai tentoonstelling is zo veel meer dan het bekijken van boompjes en beoordelen wat je mooi vind en wat niet of foutjes zoeken…

Bonsai leren bewonderen en ontdekken hoort bij de kunst van bonsai begrijpen en daarvoor organiseren we deze tentoonstelling.

Er zullen resultaten te zien zijn bekomen op zeer lange termijn en met zichtbaar veel respect voor de boom en zijn gezondheid.

Bonsai in zijn puurste vorm leren begrijpen is teruggaan naar de eenvoud.

The comments are closed.