06/13/2016

Old Juniperus procumbens rock planting –Part 1.

Oude Juniperus procumbens op rots – deel 1.

DSCN9492.JPG

DSCN9495.JPG

Time for the annual maintenance.

Tijd voor jaarlijks onderhoud.

DSCN9499.JPG

Cleaning up at itself involves a lot of time already.

Vooral het zuiver maken neemt veel tijd in beslag.

DSCN9500.JPG

DSCN9504.JPG

Also the deciduous tree, a Zelkova niré is being pruned in the correct style (natural growing habit). This little tree gives the impression of being very old.

Ook de loofboom, Zelkova niré, wordt in de juiste stijl  (groeiwijze), gesnoeid. Ook deze kleine boom ziet er reeds oud uit.

DSCN9505.JPG

This composition was created about 14 years ago. Rock planting are never repotted. We amply added nutrition.

Deze compositie is ongeveer 14 jaar geleden samen gesteld. Rotsbeplantingen worden nooit verpot. We hebben nu goed voeding toegediend.

DSCN9506.JPG

DSCN9508.JPG

DSCN9509.JPG

DSCN9512.JPG

In old trees we can leave the old bark as it is, so is the case for this variety and style of Juniper. We preserve the old look.

Bij oude bomen kunnen we de schors oud laten, ook bij deze Juniperussoort en stijl is het passend om de oude look te bewaren.

DSCN9523.JPG

Cleaning up using tweezers.

De opkuis met pincet.

DSCN9524.JPG

DSCN9527.JPG

The composition now reveals its natural beauty and propotions again.

De compositie toont zijn ware schoonheid en proportie terug.

DSCN9528.JPG

DSCN9531.JPG

DSCN9534.JPG

 

The comments are closed.