06/14/2016

Old Juniperus procumbens rock planting –Part 2.

Oude Juniperus procumbens op rots – deel 2.

DSCN9535.JPG

DSCN9542.JPG

A new layer of keto-akadama mix covers the top and root ball.

Er wordt terug een nieuwe laag Keto - Akadama mix bovenop en rondom de wortelkluit geplaatst.

DSCN9543.JPG

It is summertime so we won’t use moss on top because this creation will be placed back in full sun. 

Het is zomer dus we doen dit nu zonder mos omdat de compositie daarna in volle zon wordt terug geplaatst.

DSCN9545.JPG

A thick layer of sphagnum moss will become the new covering but for now it serves as moistener for the keto layer. 

Een dikke laag sfagnum mos zal de nieuwe mos begroeiing  worden maar dient nu vooral om de Keto vochtig te houden.

DSCN9548.JPG

A protection against drying out and against birds, transparent burlap.

Een bescherming tegen uitdrogen en vogels, transparante jutte.

DSCN9551.JPG

Fixing everything with rope that is not to be removed until coming fall. All of this carries a supporting role for the large amounts of nutrition given and also as a protection for the roots. You might say that this is a sort of repotting process used for rock plantings. 

Alles goed vastmaken met touw en dit wordt pas in het najaar verwijderd. Dit alles is vooral voor de grote hoeveelheid voeding en de wortelsmeer te ondersteunen. Dit is een soort van verpotting voor een rotsbeplanting.

 

The comments are closed.