06/20/2016

Thursday, June 9th workshop - Pinus parviflora.

Workshop van donderdag 09.06.16. - Pinus parviflora.

DSCN9226.JPG

More and more senior K.B.K. members are bringing out their older trees and start training them more intensively again after attending the last K.B.K. Ten. They’ve realized how beautiful their first trees have become. These days I see more and more trees being brought to the workshops that started their training 20 to 25 years ago, all thanks to the exhibition. Others pick up where they left and reboost their old passion. They are fixing their trees, putting them in new training schedules. They are hoping to participate within a couple of years in another exhibition. Nice prospects, I can tell you that.

Steeds meer oude K.B.K. leden gaan hun oudere bomen terug opknappen na de laatste K.B.K. Ten te hebben gezien. Hun vroegere en eerste eerste exemplaren hebben voor vele eigenaars nu pas doen realiseren hoe mooi deze bomen geworden zijn.  Ik krijg nu meer dan ooit bomen van 20 à 25 jaar geleden terug op mijn workshops dankzij de tentoonstelling. Andere oud leden duiken ineens weer boven water en herstarten hun oude passie en knappen hun bomen op met het idee binnen enkele jaren ook mee te doenaan de volgende tentoonstelling, mooie vooruitzichten zijn dat.

DSCN9274.JPG

DSCN9375.JPG

DSCN9416.JPG

DSCN9417.JPG

Within the older members group there’s always one worker and one spectator, there are even a few that brought with them a book of cards.

The old branches of this tree made it clear for us to start choosing a better front and eventually remove a branch if needed. This is going to be a completely different and more beautiful tree. The only obstacle left here is the owner. He is not completely won over. To be continued next winter…

Bij de oudere leden heb je steeds één werker en één toeschouwer, er zijn er zelfs die een spelletje kaarten meebrengen.

De oude takken in deze boom gaven ons het idee om een betere voorzijde te kiezen en eventueel een tak weg te halen. Dit wordt een totaal andere en mooiere boom. Enkel de eigenaar is er nog niet helemaal klaar voor. Wordt vervolgd deze winter.

 

The comments are closed.