06/27/2016

Emergency repotting.

Noodverpotting.

DSCN0538.JPG

“Emergency repotting” is a term I invented about 25 years ago and it now has become a concept. With this term I mean a preliminary repotting that is being done outside the normal season in which you normally would do such a thing. During this process the root ball is being left alone. The intention here is to enlarge the growing space without disturbing the tree as it is.

Noodverpottingen is een woord dat ik zo een 25-tal jaar geleden heb uitgevonden en dat nu een begrip is geworden. Ik bedoel daarmee voorlopige verpottingen die buiten het verpotseizoen worden uitgevoerd. Dit is meestal zonder het losmaken van de wortelkluit. Het vergroten van de groeiruimte zonder de boom te verstoren is de bedoeling.

DSCN0539.JPG

This Acer p. Deshojo bonsai showed a halt in its growth and about 50% of its leaves were shed. This is not a good sign in the midst of growing season. If it is noticed from day one then it is possible to prevent further damage. In this picture you can see that the outer young white roots are slightly affected with phytophthora (root decay). In this emergency repotting all remaining leaves were removed because they did no longer contribute to the tree’s evaporation processes.

Deze Acer p. Deshojo bonsai had een groeistop en 50% van de bladeren kwam los, dit is in volle groeiseizoen geen goed teken. Als je zoiets opmerkt vanaf dag 1 van het verschijnsel dan ben je er snel genoeg bijom eventuele schade te voorkomen. Hier op de foto zie je dat de jonge witte buitenwortels licht zijn aangetast door het begin van phytophthora (wortelrot) Voor de noodverpotting werden alle bladeren verwijderd omdat deze niet meer meewerkten met de verdamping en werking van de boom.

DSCN0540.JPG

A firm and compact root ball that is best not disturbed in the midst of summer.

Een vaste compacte wortel kluit die midden zomer beter niet wordt losgemaakt.

DSCN0544.JPG

A temporary pot, not much wider however deeper.

Een voorlopige niet veel  grotere maar veel diepere pot.

DSCN0545.JPG

This should be sufficient to bridge the next nine months before doing a thorough repotting.

Dit is voldoende om de komende negental maanden te overbruggen en dan een zeer grondige verpotting te doen.

DSCN0552.JPG

We now have the perfect weather conditions for growth with a high air humidity. Warmth and humidity make everything grow. The tree is put back in full sun light. New leaves are expected to sprout within the next month. After that the tree is left alone without any pruning in order to gain strength once again after this double impairment.

We hebben nu het perfecte groeiklimaat met een zeer hoge luchtvochtigheid, warm en vochtig doet alles groeien. Boom terug in volle zon. Nieuwe bladeren worden binnen een maand verwacht. De boom wordt daarna niet meer gesnoeid om voldoende aan te sterken van deze dubbele verzwakking.

The comments are closed.