06/02/2017

Workshop van zaterdag 20 mei 2017 - 7 - Pinus sylvestris.

IMG_7171.JPG

IMG_7403.JPG

Ons hoofddoel is zoveel mogelijk op sterk groeiende bomen werken. Soms merk ik tijdens het geven van "huiswerk" dat er overdreven wordt met onnodige stresstechnieken die vele jaren in de bomen blijven hangen. Ons uiteindelijk doel is steeds het imago van een natuurlijk gegroeide boom in zijn oorspronkelijke omgeving te plaatsen en dit te laten lijken als een open boek. Het zijn af en toe de doorvormingen die ontsporen en restylingen  dreigen te worden waardoor een bijna heropstart nodig wordt.

In deze fases worden deze 2 Pinus sylvestris niet volledig genepen maar wel selectief.

The comments are closed.