12/08/2017

Zelkova niré startmateriaal en reportage: van ruw materiaal tot op de K.B.K. Ten 2016.

Zelkova niré startmateriaal.

We hebben verschillende vanaf ruw tot pré startmateriaal en beginnend bonsaimateriaal. Dit is een mooie soort met kleine bladeren, fijne vertakkingen, dikkere stam, ruwe schors en die snel ontwikkeld. Ook deze bomen zijn zowel geschikt voor de kleine als de middelgrote mate. Deze worden eveneens aangeboden voor de sho-hin en chu-hin workshop.

IMG_1767.JPG

IMG_1762.JPG

IMG_1918.JPG

IMG_1919.JPG

IMG_1931.JPG

Zelkova Niré - evolutie vanaf ruw tot op de tentoonstelling.

15032224_10211733510760288_6457082793771925912_n.jpg

15056231_10211733510960293_1490106980090632078_n.jpg

DSCF2641.jpg

DSCF2696.jpg

Reportage van 01.06.2013.

DSCF2660.jpg

 

DSCF2667.jpg

To air-layer sho-hin the sphagnum moss is being filtered through a fine sieve. This will improve better root formation.

DSCF2681.jpg

The layering is necessary, this Zelkova niré has been built up to a fine base and it is being trimmed to stimulate second growth. The problem that we have to solve is the reversed taper line of the trunk base.

DSCF2751.jpg

It’s going to be an interesting kifu or chu-hin, which will be determined after the layering.  A short, powerful and wide tree in the natural style for this variety.

DSCF2794.jpg

An all round layering with root formation at the trunks’ bottom of the main tree.

DSCF2817.jpg

A plastic container pot which has been cut for this purpose is used to keep the sphagnum moss together. On top we put a layer of akadama which is being lightly mixed with the sphagnum. First check-up will be the end of September because that is when we expect the first new root growth. When the result is satisfactory the layering is being removed and transfered in a first training pot.

Reportage van 25 februari 2014.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4287.jpg

 

DSCF4339.jpg

DSCF4289.jpg

The first spring buds on this tree are ready to start growing. By pruning it proportionally we can delay this early growth by a month. This is the correct trim in the correct period. The air-layering has been successful and it will be separated from the mother plant within a few weeks. There were two reasons for doing this: to obtain a perfect rootbase and especially to make to tree smaller because the trunk was too high.

De eerste lenteknoppen staan klaar om te gaan groeien bij deze boom. Door proportie snoei toe te passen wordt deze vroege groei nog met een maand uitgesteld. Dit is de juiste snoei in de juiste periode. De marcotage is succesvol en wordt binnen enkele weken van de moederplant verwijderd. Deze  werd uitgevoerd om twee redenen: om een perfecte wortelvoet te bekomen en vooral om de boom kleiner te maken want de stam was te hoog.

DSCF7258.jpg

Two weeks after the trim and at the start of repotting season the old roots are separated from the layering above.

Twee weken na de snoei en begin van het verpotseizoen worden de oude wortels van de marcotage verwijderd.

DSCF7276.jpg

The lower root ball is detached.

De onderste wortelkluit zal worden losgemaakt.

DSCF7280.jpg

It is high time that the new roots in between the sphagnum moss make contact with well draining soil because In this stage they can easily start rotting.

Voor de nieuwe wortels tussen het sphagnum mos is het hoog tijd dat deze contact maken met goede drainerende aarde. In deze fase kunnen de wortels in het sphagnum snel wegrotten.

DSCF7424.jpg

Results like this can only be obtained if the roots on the mother plant are embedded just as well in the right growing medium, in this case pure akadama.

Dergelijke resultaten kunnen enkel bekomen worden als de moederplantwortels eveneens in een goed groeimedium zitten, in dit geval pure akadama.

DSCF7431.jpg

All the old roots are completely removed alongside the trunk and the wounds are treated with slow drying wound paste. Note that a liquid  cambium healing wound paste is used and not an ordinary paste just to close up the wound. Here also, the difference is made by using the right material needed to get the job done.

Alle oude wortels weg tot tegen de stam en de wonde wordt verzorgd met traag drogende wondpasta. Let op hier wordt een vloeibare cambium helende wondpasta gebruikt en niet de wondpasta die enkel wonden afdicht. Ook hier wordt het verschil gemaakt door enkel te werken met materiaal dat zijn doel niet mist.

DSCF7459.jpg

A well prepared soil mixture, sieved in different grain sizes and disposed of all the dust; two sizes of water retaining pumice and two sizes of akadama. This is the basis for a couple of years with successful root growth. Using the wrong mixture could disturb this process.

Een goed voorbereid grondmengsel, stofvrij uitgezeefd op verschillende korrelgroottes; twee korreldiktes watervasthoudende puimsteen en twee korreldiktes akadama. Dit is de basis voor enkele jaren succesvolle gezonde wortelgroei. Een fout grondmengsel kan voor hinder zorgen tijdens het groeiproces.

DSCF7565.jpg

Preparing the layered root base, this must be perfect otherwise all the previous work has been worthless.

Het voorbereiden van de gemarcoteerde wortelvoet; dit moet perfect zijn of al het vorige werk is zinloos geweest.

DSCF7576.jpg

Fixating in the pot without damaging the young roots.

Het fixeren in de pot zonder de jonge wortels te beschadigen.

DSCF7589.jpg

The size of the top layer of akadama has to be perfect as well. As is the way of applying it on and in between the young roots without displacing or damaging any of them. This is practicing bonsai in a botanically correct way on an artistic high level.

De korrelgrootte van de toplaag akadama moet perfect zijn. De manier van aanbrengen op en tussen al de jonge wortels zonder deze te verplaatsen of te beschadigen. Dit is bonsai botanisch correct beoefenen met een artistiek hoogstaand resultaat.

DSCF7611.jpg

For Dirk there is only one way for his bonsai collection namely the right one. He is letting himself being well guided and he is handy and disciplined enough to follow things up in detail.

Voor Dirk is er maar één weg met zijn bonsaihobby nl. de goede weg. Hij laat zich perfect begeleiden en is zelf handig en gedisciplineerd genoeg om alles gedetailleerd op te volgen.

DSCF7887.jpg

This tree will also fit in his collection. Yet another example of a standard grown little tree like there are thousand of them, but built up towards a correct distribution of branches and ramification. And now a potentially perfect root base added. This is an example of how one can do it well.

Ook deze boom zal in zijn collectie passen. Terug een exemplaar begonnen met een standaard boompje zoals er duizenden gekweekt worden. Opnieuw opgebouwd naar een correcte takkenverdeling en vertakkingen. Nu ook een potentieel perfecte wortelvoet eraan toegevoegd. Dit is een voorbeeld van hoe men het goed kan doen.

Zelkova niré op de K.B.K. Ten in 2016

Kbk-2016-0108.jpg

DSCN8040.JPG

 

Comments

Inderdaad een heel dankbare soort om mee te werken. Reageert goed op technieken, groeit snel maar kan ook goed geremd worden. Ideaal om onder deskundige begeleiding op te bouwen. Veel geleerd op en van deze boom. Merci.

Posted by: Dirk | 12/08/2017

Respond to this comment

Mooi werk Dirk

Posted by: Micky | 12/08/2017

Respond to this comment

Doet me veel zin krijgen om de soort en het formaat ook te proberen. Ik kijk er nbaar uit die op de tenttonstelling te zien.
Knap gedaan Dirk (en Danny).

Posted by: Patrick | 12/09/2017

Respond to this comment

Niet te geloven vanwaar dit pareltje werd komt, prachtig verhaal die hoogstwaarschijnlijk een mooi vervolg kent...

Posted by: tom vinken | 12/11/2017

Respond to this comment

The comments are closed.