12/13/2017

Hotsumi nog eens op bezoek geweest.

Hotsumi 1985.jpg

Hotsumi 1995.jpg

IMG_1946.JPG

IMG_1948.JPG

Vrienden voor reeds meer dan 32 jaar. Het was goed Hotsumi nog eens te hebben in ons bonsai center. We hebben terug veel herinneringen opgehaald.

 

12/12/2017

Workshop van vrijdag 24 november - een overzicht -2.

IMG_0723.JPG

IMG_0848.JPG

IMG_0939.JPG

Het begin van de verrijpingsfase is uitgesnoeid, alvorens we naar de eind pot gaan mag het mooi rijpen nog enkele jaren in deze pot doorgaan. Pas het voorlaatste jaar van het eindresultaat gaan we de eind pot aanpassen. De oude garde heeft alle tijd en ze hebben al lang hun lesje geleerd.

IMG_0793.JPG

IMG_0796.JPG

IMG_0728.JPG

Juniperus procumbens, een typische beginnersboom, het is pas vanaf deze fase dat het belangrijk is om de juiste onderhoud en verdere opbouw te doenen daarom dienen onze workshops, niet alleen om de bomen te stijlen maar om er een mooie bonsai van te maken.

IMG_0749.JPG

IMG_0752.JPG

Deze Pinus parviflora is zo een 30 tal jaar geleden opgestart vanaf een commerciële ongevormde Pinus. Alles wat je hier ziet is opgebouwd in onze workshops.

 

 

 

12/11/2017

Nog meer startmateriaal.

IMG_1799.JPG

Hinoki planten voor de kleine maten.

IMG_1803.JPG

We hebben goed ontwikkelde Eiken, zelfs korte dikke stammen voor Chu_hin. Ook reeds in Bonsaipot.

IMG_1807.JPG

IMG_1805.JPG

Liquidambar - Amberboom. Mooie oude schors reeds zeer goed vertakt en klaar om te vormen. Dit worden Midsize tot 70cm bomen.

IMG_1829.JPG

Pinus parviflora startplanten voor Bunjin.

IMG_1833.JPG

Juniperus Itoigawa 12 jaar oud startmateriaal, goed voor alle maten, eveneens Sho-Hin tot Midsize.

 

 

 

 

 

 

12/10/2017

Startmateriaal.

IMG_1771.JPG

Terug hebben we ook een groot aanbod aan Acer startplanten voor zowel korte als lange termijn projecten. De beste start is begeleiding bij de startplanten keuze.

IMG_1773.JPG

IMG_1776.JPG

IMG_1784.JPG

Ook met dit materiaal kan vanaf Chu-Hin tot 30cm bomen doorgekweekt worden. In onze gallerij staan zowel voorbeelden van Natural Grown imago als gestijlde rijpere vormen allen hier bij ons gekweekt.

IMG_1795.JPG

IMG_1792.JPG

IMG_1791.JPG

IMG_1786.JPG

Ook in Acer buergerianum staan er terug vele veel goede en nieuwe starters. Ook hier bieden we vanaf 10 jarige planten tot 25 jarige pre en zelfs goed ontwikkelde bonsai van eigen kweek. Ook hier kan begeleiding nuttig zijn.

REPORTAGE

VOORBEELD OPBOUW VAN ACER BUERGERIANUM VANAF RUW, OP ONZE WORKSHOPS:

Trident Maple.

Acer buergerianum Berthier.jpg

1999 

2_acb_okt2001.jpg

During our first workshop with project trees I always explain all the possible steps for the next coming ten years and what the best way is to follow. It is possible that on the same workshop with the same material different kinds of techniques of building up are used depending on the material and the owners facilities at home.  That photo is taken shortly after the first workshop with the first branch selection and wiring. We wrapped raffia around the aluminium wire to protect the bark because it were all very young branches. This was beginning october 2001.

3_acb_juni2002_kist.jpg

In februari 2002 we did our first decent repotting. Before the tree was in peat soil in a plastic container just to make a lot of roots. Now we had roots enough, made an oversized wooden box so that we could spread all the roots wide open and were the tree could stay in during nearly the whole time of the project. Question of the owner was how long his Maple had to stay in this box; I told him until the wooden box fells apart. This photo is taken in juin 2002 after first pruning on he growth of that year. Now the project is really started and we can work on our root base, taper, amount of main branches, thickness of the branches in the right order but we do not all of  this in the same time. Every step we have other priorities depending on the evolution the tree made the previous year.

4_acb_aug2002rewiring.jpg

Two months later, in august, another wiring was necessary. It is always important to work with new young material to shape the branches in a beautiful and natural way.

5_mrt 2003_ent.jpg

March 2003 we grafted a missing branch on the back of the tree. Another new wiring was done. The small branches in the top of the tree are now wired as well but still we don't need that, it is just to grow the taper on.

6_Acerbuer04.jpg

Every summer the tree puts a lot of new growth on and every time we follow this up with wiring and pruning the unnecessary branches. Very important is that project trees, like this one, are well fertilised, you can not see the fertiliser on this pot because we use an organic fertiliser with very fine structure. A box like this one can have two big spoons of fertiliser every 30 days from april till end of august. Also were you put your fertiliser is very important.

7_Acerbuer06.JPG

November 2004 our first winterpruning and ramification selection and graft on the lower branch.

8_Acerbuer07.JPG

October 2005, our first image starts to be visible.

9_Acerbuer10.JPG

Februari 2010, the wooden box was nearly rotten and the tree was nearly there were we wanted him to be. A repotting in pure akadama and now we make the tree ready to grow in a smaller space. That means that we are changing our technique in maintenance. It is not just pruning back every time it grows that gives you  a natural and good result otherwise bonsai would be very easy. I can see in one blink in a tree if the work is well done every year.

10_Acerbuer11.JPG

 October 2010, our first image as a bonsai in autumn colour.

11_Acerbuer13.JPG

Januari 2011, we improved the root base, all the cutting marks are nearly healed, the colour of the trunk is already changed into a typical old bark colour which is for this variety grey, the taper is o.k so we can finish the apex off easily in one year now. In reality the ramifications are even more spectacular than on the photo. We have in every branch three different ages of smaller branches and from now on we can call this a good refined tree. But we continue our project and we are going for a completely dense ramification; therefore we need another ten years.  So we made another scedule now to be sure that the tree doesn't miss a year in this whole progress. It is very dangerous from now on to follow the same maintenance technique all the time without interval. Without the right techniques you can lose more ramifications than you can win.

 

Interested in a project with Trident maple (Acer buergerianum) or other variety, we have raw material available at our nursrey.

Interesse in het opstarten van een project, wij hebben het ruwe startmateriaal in vele soorten en leeftijden, te koop.

 

12/09/2017

Acer p. Arakawa.

We hebben deze oude tuinplanten meer dan 20 jaar op onze kwekerij. Deze zijn oorspronkelijk ingevoerd uit Korea als 15 jaar oude goed ontwikkelde planten.

Deze kan een nieuw leven als Bonsai met een nieuw imago beginnen.

Nog verschillende exemplaren te koop.

IMG_1736.JPG

IMG_1849.JPG

IMG_1846.JPG

12/08/2017

Zelkova niré startmateriaal en reportage: van ruw materiaal tot op de K.B.K. Ten 2016.

Zelkova niré startmateriaal.

We hebben verschillende vanaf ruw tot pré startmateriaal en beginnend bonsaimateriaal. Dit is een mooie soort met kleine bladeren, fijne vertakkingen, dikkere stam, ruwe schors en die snel ontwikkeld. Ook deze bomen zijn zowel geschikt voor de kleine als de middelgrote mate. Deze worden eveneens aangeboden voor de sho-hin en chu-hin workshop.

IMG_1767.JPG

IMG_1762.JPG

IMG_1918.JPG

IMG_1919.JPG

IMG_1931.JPG

Zelkova Niré - evolutie vanaf ruw tot op de tentoonstelling.

15032224_10211733510760288_6457082793771925912_n.jpg

15056231_10211733510960293_1490106980090632078_n.jpg

DSCF2641.jpg

DSCF2696.jpg

Reportage van 01.06.2013.

DSCF2660.jpg

 

DSCF2667.jpg

To air-layer sho-hin the sphagnum moss is being filtered through a fine sieve. This will improve better root formation.

DSCF2681.jpg

The layering is necessary, this Zelkova niré has been built up to a fine base and it is being trimmed to stimulate second growth. The problem that we have to solve is the reversed taper line of the trunk base.

DSCF2751.jpg

It’s going to be an interesting kifu or chu-hin, which will be determined after the layering.  A short, powerful and wide tree in the natural style for this variety.

DSCF2794.jpg

An all round layering with root formation at the trunks’ bottom of the main tree.

DSCF2817.jpg

A plastic container pot which has been cut for this purpose is used to keep the sphagnum moss together. On top we put a layer of akadama which is being lightly mixed with the sphagnum. First check-up will be the end of September because that is when we expect the first new root growth. When the result is satisfactory the layering is being removed and transfered in a first training pot.

Reportage van 25 februari 2014.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4287.jpg

 

DSCF4339.jpg

DSCF4289.jpg

The first spring buds on this tree are ready to start growing. By pruning it proportionally we can delay this early growth by a month. This is the correct trim in the correct period. The air-layering has been successful and it will be separated from the mother plant within a few weeks. There were two reasons for doing this: to obtain a perfect rootbase and especially to make to tree smaller because the trunk was too high.

De eerste lenteknoppen staan klaar om te gaan groeien bij deze boom. Door proportie snoei toe te passen wordt deze vroege groei nog met een maand uitgesteld. Dit is de juiste snoei in de juiste periode. De marcotage is succesvol en wordt binnen enkele weken van de moederplant verwijderd. Deze  werd uitgevoerd om twee redenen: om een perfecte wortelvoet te bekomen en vooral om de boom kleiner te maken want de stam was te hoog.

DSCF7258.jpg

Two weeks after the trim and at the start of repotting season the old roots are separated from the layering above.

Twee weken na de snoei en begin van het verpotseizoen worden de oude wortels van de marcotage verwijderd.

DSCF7276.jpg

The lower root ball is detached.

De onderste wortelkluit zal worden losgemaakt.

DSCF7280.jpg

It is high time that the new roots in between the sphagnum moss make contact with well draining soil because In this stage they can easily start rotting.

Voor de nieuwe wortels tussen het sphagnum mos is het hoog tijd dat deze contact maken met goede drainerende aarde. In deze fase kunnen de wortels in het sphagnum snel wegrotten.

DSCF7424.jpg

Results like this can only be obtained if the roots on the mother plant are embedded just as well in the right growing medium, in this case pure akadama.

Dergelijke resultaten kunnen enkel bekomen worden als de moederplantwortels eveneens in een goed groeimedium zitten, in dit geval pure akadama.

DSCF7431.jpg

All the old roots are completely removed alongside the trunk and the wounds are treated with slow drying wound paste. Note that a liquid  cambium healing wound paste is used and not an ordinary paste just to close up the wound. Here also, the difference is made by using the right material needed to get the job done.

Alle oude wortels weg tot tegen de stam en de wonde wordt verzorgd met traag drogende wondpasta. Let op hier wordt een vloeibare cambium helende wondpasta gebruikt en niet de wondpasta die enkel wonden afdicht. Ook hier wordt het verschil gemaakt door enkel te werken met materiaal dat zijn doel niet mist.

DSCF7459.jpg

A well prepared soil mixture, sieved in different grain sizes and disposed of all the dust; two sizes of water retaining pumice and two sizes of akadama. This is the basis for a couple of years with successful root growth. Using the wrong mixture could disturb this process.

Een goed voorbereid grondmengsel, stofvrij uitgezeefd op verschillende korrelgroottes; twee korreldiktes watervasthoudende puimsteen en twee korreldiktes akadama. Dit is de basis voor enkele jaren succesvolle gezonde wortelgroei. Een fout grondmengsel kan voor hinder zorgen tijdens het groeiproces.

DSCF7565.jpg

Preparing the layered root base, this must be perfect otherwise all the previous work has been worthless.

Het voorbereiden van de gemarcoteerde wortelvoet; dit moet perfect zijn of al het vorige werk is zinloos geweest.

DSCF7576.jpg

Fixating in the pot without damaging the young roots.

Het fixeren in de pot zonder de jonge wortels te beschadigen.

DSCF7589.jpg

The size of the top layer of akadama has to be perfect as well. As is the way of applying it on and in between the young roots without displacing or damaging any of them. This is practicing bonsai in a botanically correct way on an artistic high level.

De korrelgrootte van de toplaag akadama moet perfect zijn. De manier van aanbrengen op en tussen al de jonge wortels zonder deze te verplaatsen of te beschadigen. Dit is bonsai botanisch correct beoefenen met een artistiek hoogstaand resultaat.

DSCF7611.jpg

For Dirk there is only one way for his bonsai collection namely the right one. He is letting himself being well guided and he is handy and disciplined enough to follow things up in detail.

Voor Dirk is er maar één weg met zijn bonsaihobby nl. de goede weg. Hij laat zich perfect begeleiden en is zelf handig en gedisciplineerd genoeg om alles gedetailleerd op te volgen.

DSCF7887.jpg

This tree will also fit in his collection. Yet another example of a standard grown little tree like there are thousand of them, but built up towards a correct distribution of branches and ramification. And now a potentially perfect root base added. This is an example of how one can do it well.

Ook deze boom zal in zijn collectie passen. Terug een exemplaar begonnen met een standaard boompje zoals er duizenden gekweekt worden. Opnieuw opgebouwd naar een correcte takkenverdeling en vertakkingen. Nu ook een potentieel perfecte wortelvoet eraan toegevoegd. Dit is een voorbeeld van hoe men het goed kan doen.

Zelkova niré op de K.B.K. Ten in 2016

Kbk-2016-0108.jpg

DSCN8040.JPG

 

12/07/2017

EXTRA WORKSHOP Sho-Hin, Chu-Hin, Kifu, Mame en zeer compacte midsize.

Vrijdag 22 december van 18u - 22u.

Thema WORKSHOP Sho-Hin, Chu-Hin, Kifu, Mame en zeer compacte midsize.

Lesgeld 35€.

Materiaal voor deze workshop:

*Reeds vele jaren hebben we Larix opgespaard voor de kleine compacte maten. Deze zijn ongeveer een 18 tal jaar oud en het ruwe materiaal is ongeveer 35cm met sommige mogelijk terug te brengen tot 20cm. Zeer dikke en karaktervolle stammen met vertakkingen klaar om te vormen. Het ruwe materiaal kost tussen de 150€ à 230€. Dit is echt een aanrader voor wie een krachtige, kleine Larix wil. Takken opbouwen is bij deze bomen niet meer nodig, er kan onmiddelijk gevormd worden.

*Voor deze workshop staan er ook een 40-tal kleine bomen uitgeselecteerd in verschillende soorten. Zowel nog ruw, pré gevormd of reeds goed vertakt tot zelfs rijpere maar ter verbetering vatbare bomen.

De kleinere maten zijn sneller rijp en kwalitatief meer gedetailleerd.

Startmateriaal op voorhand uitkiezen kan op afspraak.

Super goed Larix materiaal

Voor zowel Sho-Hin tot mid-size bomen, zelfs voor iedereen die reeds enkele Larixen heeft, blijft dit een unieke aanrader, zeer interessant prijs voor zeer goede kwaliteit.

IMG_1808.JPG

IMG_1814.JPG

IMG_1820.JPG

IMG_1823.JPG

 

12/06/2017

Workshop van vrijdag 24 november - een overzicht -1.

IMG_0776.JPG

Acer buergerianum project klaar voor eerste basis bedrading.

IMG_0927.JPG

Het aanleren van een perfecte loofboombedrading en daarbijhorende vormgeving is meestal iets teveel in één les. Op dergelijk materiaal moet de bedrading en vormgeving van de eerste maal goed zijn.

IMG_0921.JPG

Na deze vormgeving volgt de belangrijkste periode de komende vijf jaar. Hier moet de eigenaar thuis zoveel mogelijk bijsturen in de veroudering van de takken en de wijziging van uiterlijk, nl van gemiddelde leeftijd naar een oude boomuitstraling. Zoiets moet je zelf bijsturen met verpotten en snoeien op een correcte manier.

 

 

 

12/05/2017

"Two To One" workshop van 22.11.2017 - een overzicht - 1.

IMG_0214.JPG

IMG_0278.JPG

Deze Juniperus sabina krijgt van de eigenaar alle tijd. Eerst is de verpotting in de juiste helling gedaan. Nu één jaar later het uitsnoeien. Zo kan er thuis rustig bedraad worden. Konstantijn heeft al genoeg gezien en gehoord en weet perfect wat er mogelijk is en de manier waarop. Bij velen krijg ik dan een bedrade boom aangeleverd op de workshop waar nog 12 andere staan te wachten. de bedoeling is dat je onder begeleiding zelf leert vormen en een eigen visie en karakters in de takken leert leggen. Ook dit is het plan bij deze yamadori.

IMG_0323.JPG

Deze Carpinus coreanum is ook een boom die ongeveer 40 jaar in pot staat. Na vele jaren enkel snoeien gaan we een nieuwe basis leggen.

 

12/04/2017

"Two To One" workshop van 17.11.2017 - een overzicht - 4.

IMG_9564.JPG

Een belangrijke beslissing ivm grote snoeiwonden. Sommige laten ze dichtgroeien zoveel mogelijk. Men kan er ook dood hout in maken (met beitels, frezen...). Maar let op het voorbeeld hier, de tand der tijds heeft hier zijn werk gedaan en wie gaat dit beter doen. Hier bestaat een versnelde techniek voor dat verse wonden er 3 jaar later reeds natuurlijk laat uitzien.

IMG_9570.JPG

IMG_9534.JPG

IMG_9537.JPG

IMG_9609.JPG

We mogen wel zeggen dat "Kei Bonsai Kai" beschikt over een zeer grote variatie aan zelf opgebouwde loofbomen. Vergeet echter niet dat de opbouw en verfijningsjaren twee verschillende zaken waarvan de technieken en benaderingen totaal verschillend zijn. Iedereen die deze twee door mekaar gebruikt zal een veel langere weg nodig hebben om tot resultaten te komen. En let vooral op in het voorjaar en zomer, laat de groei doorgaan gelijk in welke fase. Bomen die éénmaal stilvallen met groeien krijg je niet meer op schema en in ergere gevallen gaan opgebouwde takjes afsterven.

IMG_9610.JPG

 

12/03/2017

Workshop ROTSBEPLANTING op zaterdag 10 februari 2018.

IMG_0156.JPG

IMG_0216.JPG

IMG_0227.JPG

IMG_0232.JPG

IMG_0236.JPG

IMG_0283.JPG

Een nieuwe thema workshop over rotsbeplantig op zaterdag 10 februari van 13u15 tot 17u15.

Geïnteresseerden voor deelname komen best langs (na afspraak) om het materiaal: Rots, boom of bomen, reeds uit te kiezen.

Hierboven heb je een voorbeeld van een workshop enkele jaren geleden. Op dit voorbeeld zijn kleine Juniperus chinensis gebruikt. Er kan ook gewerkt worden met 1 boom (solitair) op rots.

Het belangrijkste en meest tijdrovende werk is het uitzoeken van het passende materiaal om tot één landschap te creëren.

Deze creatie is enkel nog verrijpen.

 

 

12/02/2017

Acer projecten Joachim.

IMG_0297.JPG

IMG_0319.JPG

IMG_0168.JPG

IMG_0342.JPG

Deze Projecten zijn in hun ruwe basisvorm opgebouwd vanaf ruw materiaal, waar alle voorgaande takken zijn afgesnoeid. Alles is opnieuw opgebouwd van wortelvoet tot alle soorten takken.

Het begin van deze projecten.

1_Acer Palmatum nr 3 oktober 2012.JPG

Acer palmatum oktober 2012.

2_Acer Palmatum nr 3 april 2013.JPG

Acer palmatum april 2013.

3_Acer Palmatum nr 3 februari 2014.JPG

Acer palmatum februari 2014.

4_Acer Palmatum 3 decmeber 2015.JPG

Acer palmatum december 2015.

5_Acer Palmatum 3 november 2016.JPG

Acer palmatum november 2016.

6_Acer Palmatum 3 november 2017.JPG

Acer palmatum november 2017.

Acer Palmatum nr 4 Chuhin januari 2014.JPG

Acer palmatum Koyasan januari 2014.

Palmatum 4 2015.JPG

Acer palmatum Koyasan 2015.

Palmatum 4 november 2016.JPG

Acer palmatum Koyasan november 2016.

Palmatum 4 November 2017.JPG

Acer palmatum Koyasan november 2017.

 

 

 

 

 

12/01/2017

"Two To One" workshop van 22.11.2017 - een overzicht - 2.

IMG_0258.JPG

De "Mapleman". Meer verfijning.

IMG_0309.JPG

Afgelopen winter opgestart en in pot gezet. Nu eerste bedrading van een veelbelovende meerstam.

IMG_0172.JPG

Acer p. Arakawa. Halfweg in een super project. " Acer p. Snakeskin" in opbouw.

IMG_0305.JPG

Bedraden gebeurd nu al met een glimlach.

IMG_0347.JPG

Dit is het voorbeeld, nog een uurtje of 12 thuis bedraden en de allerlaatste bedrading voor deze natuurlijke boom brengt zijn uitstraling naar een uniek natuurlijk exemplaar.

IMG_0206.JPG

Deze Acer p. benichidore gaat naar de beste eigenaar dat hij maar kan dromen. Ook voor mij een goed gevoel dat er vanaf nu zal worden verder gebouwd.

IMG_0178.JPG

Bij sommige projecten is het moeilijk deze stop te zetten, ook al zijn de resultaten reeds lang bereikt. Het eindeloze opbouwen  laat snel vergeten hoe het startmateriaal er uitzag zo een 10 jaar geleden.