01/24/2018

Workshop Zaterdag 30 december 2017 - overzicht - 3.

IMG_4146.JPG

Wat vooral belangrijk is zijn de cheque ups van bomen in opbouw. Hier volgen we korter op of de intervallen niet te kort of te ver op mekaar komen en of de kleur o.k. is en de groei sterker of zwakker wordt.

IMG_4118.JPG

Een nieuwe opstart van een yamadori project, dit is een volle dag workshop.

IMG_4163.JPG

Met dit systeem van aanleren geven we korte voorbeelden met uitleg en laten de deelnemers al het werk doen.

IMG_4207.JPG

Vooral het correct leren omgaan met zowel levend materiaal als het werkmateriaal, zonder onomkeerbare fouten te maken.

IMG_4277.JPG

IMG_4279.JPG

De takkenselectie en reserve worden besproken en tot zolang alles begrepen wordt gaan we verder.

IMG_4504.JPG

De bedrading en vormgeving gebeuren door de deelnemers. Ik leg enkel de hoofdlijnen uit.

IMG_4506.JPG

De pre verpotting in een té grote pot, dit doen we bijna altijd en vooral als we beginnen met een extreme helling voor de vormgeving.

IMG_4555.JPG

IMG_4630.JPG

Aan het verfijnde loof of aan de voorzijde, evenmin als aan de juiste pot, geven we bij deze eerste vormgeving van het hoofdkarakter geen aandacht. Na de zomer hebben we een goed doorgegroeide boom en gaan we de volgende stappen zetten. Uiteindelijk is ons streefdoel 2 bunjintakken op een bunjin boom zetten, waarvan de karakters met mekaar overeenstemmen, die telkens één vallende tak hebben. Ingeschatte mogelijke styling voor dit alles zal 2 tot 4 jaar tussen zitten. Weinigen kunnen met deze manier van opbouwend stijlen om, enkel KBK'ers die reeds enkele succesvolle projecten hebben beëindigd vinden dit normaal. Bij ons op de workshops komen geen bomen (zelfs niet toegelaten) met stress groei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.