03/21/2018

Workshop van maandag 19 maart 2018 - Larix Stijn.

Opstart Larix van Stijn op 28 januari 2017.

IMG_5759.JPG

IMG_5774.JPG

IMG_5782.JPG

IMG_5874.JPG

Workshop van maandag 19 maart 2018.

IMG_6032.JPG

IMG_6098.JPG

Deze Larix vorig jaar, in januari 2017, opgestart vanaf door ons gekweekte startplant. Dit is wat we als normaal resultaat zien na één jaar opvolging op workshops. Stijn is één van de vele nieuwkomers die ongeveer een jaar bezig is en dit was zijn eerste pre vormgeving. Hoe komt het dat er bij de nieuwe generatie les volgers maar enkelen doorstoten met goede resultaten zoals Stijn, Jimmy en nog enkele anderen.

 Het begint al bij de keuze van de startplant, Stijn heeft gevraagd om binnen een bepaald budget een goede startplant klaar te zetten. Zelf kiezen kan je pas als je voldoende, goede, ervaring en kennis erover hebt. Startplanten kiezen is nl iets voor een goed getraind oog.  Stijn werkte op vertrouwen  en liet diegene kiezen die de boom gaat helpen opbouwen.

Het volgen van één weg, zonder raad van buitenaf of zonder eigen experimenten. Deze boom is op één jaar tijd vier keer naar onze atelier geweest: 1ste vormgeving, 1ste verpotting, 1ste onderhoud (snoei) en nu doorvorming. Dit is het resultaat tot nu toe en dit is wat het bij iedere opgestarte boom zou moeten zijn na een jaar.

Het wordt mij soms heel moeilijk gemaakt door de verkeerde startplanten keuze of door het opbouwschema niet te volgen of door zelf te experimenteren of door toepassen van technieken ergens gehoord, gelezen, gezien of door niet met de boom op workshop te komen wanneer nodig voor de volgende stap.... en dan enkel met miserie bomen af te komen op de workshops waar ik dan kosteloze tijd moet verspillen want de vraag is dan "wat heb ik allemaal fout gedaan",  terwijl mensen die het wel goed doen, mijn raad vanaf de keuze nauwgezet opvolgen en telkens terugkomen indien nodig.

Iemand die het echt wilt leren kan best luisteren naar één en dezelfde leraar, dit is belangrijk en heeft ook te maken met respect en respect moet wederzijds zijn. Ik spendeer ten koste van mijn eigen collectiebomen veel tijd in de hulp aan mijn klanten/leerlingen. Het zijn die klanten die mij een teken geven dat ze willen meewerken waar ik fier op kan zijn en die mij voldoening geven.

Nu in het voorjaar zijn de workshops zo druk dat alle, zelf gezochte, ellende niet aan de orde mag komen, werk met bomen waar toekomst in zit, werk met bomen hier aangekocht en vanaf het begin op regelmatige basis hier opgevolgd. Het is een keuze van bij het begin en gekozen is gekozen.  Verspil onze en uw tijd niet maar neem een voorbeeld aan diegenen die het wel goed doen en vraag het niet aan hun maar aan mij wat er allemaal moet gedaan worden.

Vraag na iedere workshop welke periode je met je boom best terug komt en ook al zitten de workshops vol voor diegenen die consequent met hun bomen terug komen hebben we al altijd een plaats (oplossing) gevonden en die hebben voorrang op diegenen die die hun bomen niet consequent laten opvolgen.

 

 

Comments

Prachtig commentaar, en wie het schoentje past trekke het aan !!

Posted by: Stefaan Valcke | 03/21/2018

Respond to this comment

The comments are closed.